Przed wypełnieniem formularza koniecznie skontaktuj się z ośrodkiem w celu weryfikacji wolnych miejsc i dostępności poszczególnych pokoi:
+48 41 260 50 60
recepcja@polanika.pl

W przypadku dofinansowania turnusu przez fundację lub inną instytucję, do rezerwacji należy dołączyć Promesę dotyczącą odpłatności za turnus. Promesę należy dostarczyć najpóźniej w dniu przyjazdu na turnus. W razie braku Promesy osoba biorąca udział w turnusie lub jej opiekun jest zobowiązany do dokonania płatności z własnych środków w momencie zakwaterowania.

Rezerwuj bez ryzyka! Otrzymasz zwrot wpłaconych środków lub voucher refundacyjny, jeśli anulujesz rezerwację z powodu zakazów prawnych związanych z COVID-19:

 • zamknięcie obiektu
 • indywidualny zakaz przemieszczania się uniemożliwiający dojazd do nas
 • powszechny zakaz przemieszczania się uniemożliwiający dojazd do nas
Zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o odpowiednie dokumenty.

Pobierz poniższy formularz rezerwacyjny w odpowiednim dla Ciebie formacie.
Wydrukuj go i czytelnie wypełnij.
Następnie zeskanuj go i wyślij na adres e-mail recepcja@polanika.pl

lub prześlij go listownie na nasz adres:

Ośrodek Rehabilitacyjny „Polanika”
ul. Laskowa 95
26-050 Chrusty
Gmina Zagnańsk


Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji pobierz poniższy formularz "Informacja o stanie zdrowia", wydrukuj i czytelnie wypełnij.
Następnie zeskanuj go i wyślij na adres e-mail:

– turnusy pfron: pfron@polanika.pl
– turnusy indywidualne: turnusy@polanika.pl

lub prześlij go listownie na nasz adres:

Ośrodek Rehabilitacyjny „Polanika”
ul. Laskowa 95
26-050 Chrusty
Gmina Zagnańsk
 • Budynek Główny – posiada windę (dopłata zgodnie z cennikiem)
 • Domy Polanika – brak wind

Pierwszeństwo w pokojach na parterze w domach Polanika mają osoby na wózkach inwalidzkich i poruszające się o kulach.

Ważne informacje * Koszt Dostawki:
 • od 3 do 10 roku życia (dopłata zgodnie z cennikiem)
 • powyżej 10 roku życia (dopłata zgodnie z cennikiem)

(wypełnić, jeżeli się różni od osoby rezerwującej)

Jeżeli posiadasz kod zniżkowy wpisz go tu.

Dowiedz się PIERWSZY – limitowane oferty, zawsze niskie ceny! Nie musisz trzymać ręki na pulsie, zrobimy to za Ciebie.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) KOMPLEX ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA Sp. z o.o, podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Komplex Świętokrzyska Polana Sp. z o. o. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, prowadzącą działalność w Chrustach, ul . Laskowa 93, 26 – 050 Zagnańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000986753, NIP: 5252919018 REGON: 52280455600000, tel. +48 41 2016 210, e-mail: rodo@swietokrzyskapolana.pl.   2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym realizacji praw, które Państwu przysługują. Z Inspektorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: rodo@swietokrzyskapolana.pl.   3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 1. podjęcia działań na Państwa żądanie tj. zarezerwowania turnusu w Ośrodku Polanika i doboru odpowiednich zabiegów podczas jego trwania, przed zawarciem umowy dotyczącej tego turnusu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. oferowania Państwu przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W zakresie danych dotyczących zdrowia Administrator przetwarza dane na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).   4. Odbiorcy danych
 1. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: 1) dostawcy usług informatycznych; 2) podmioty świadczące usługi informatyczne; 3) podmioty świadczące usługi kadrowo-księgowe. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i nie wykorzystują ich we własnych celach.
 2. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe również współpracującym z nim osobom wykonującym zawody medyczne (takim jak np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, jeżeli będzie to potrzebne na przykład w celu przeprowadzenia zabiegów w trakcie turnusu.
 3. W przypadku, gdy korzystali Państwo z dofinansowania turnusu ze środków PFRON lub na przykład środków pochodzących z fundacji (punkt 30 formularza rezerwacyjnego), Administrator może udostępnić Państwa dane podmiotowi, który dofinansował Państwa turnus.
  5. Czas przechowywania danych Dane pozyskane w celu:
 1. podjęcia działań na Państwa żądanie tj. zarezerwowania turnusu w Ośrodku Polanika i doboru odpowiednich zabiegów podczas jego trwania, przed zawarciem umowy dotyczącej tego turnusu, Administrator przechowuje przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w Państwa dokumentacji medycznej, chyba że przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych przez inny okres czasu;
 2. oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.
  6. Prawa osób, których dane dotyczą Przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek przechowywania Państwa dokumentacji medycznej przez określony czas;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.   7. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie dokonanie rezerwacji i wzięcie udziału w turnusie, którego dotyczy formularz rezerwacyjny.[/vc_toggle]
Scroll to Top