Weronika Sierant-Wieczorek
Weronika Sierant-Wieczorek

Odbyte szkolenia i kursy

Jestem dyplomowanym psychologiem, ze specjalizacją psychologia kliniczno-sądowa. Posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań dotyczących psychologii transportu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, które umożliwia mi również pracę z dziećmi i młodzieżą. Obecnie w trakcie specjalistycznej czteroletniej szkoły psychoterapii przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach, w ramach praktyk, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie do dzisiejszego dnia pracuję jako psycholog, udzielając wsparcia i prowadząc konsultacje psychologiczne. Kolejne umiejętności nabywałam w prywatnych placówkach psychologicznych. Jednocześnie pracując w innych miejscach – m.in. w ośrodku rehabilitacyjnym i gabinecie psychologicznym, prowadzę oddziaływania terapeutyczne, mające na celu wsparcie klientów w doświadczanych trudnościach. Prowadzę oddziaływania w ramach programu Wczesne Wspomagane Rozwoju Dziecka, pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. W pracy wykorzystuję techniki oparte na terapii poznawczo-behawioralnej. Konsultuję klientów strony internetowej www.kartamultisport.pl, www.vanitystyle.pl i www.centrumwsparciaonline.pl, piszę artykuły eksperckie, biorę także udział w podcastach, gdzie wypowiadam się na tematy związane z psychologią.

Istotne jest dla mnie poszerzanie warsztatu pracy psychologa, dlatego dbam o rozwój zawodowy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, które podnoszą moje kwalifikacje i kompetencje. Ważna jest dla mnie praca w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. Podczas spotkań zależy mi na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla klienta, w której będzie on mógł poczuć się na tyle swobodnie i komfortowo, by móc opowiedzieć o nurtujących go trudnościach, z którymi się zmaga. Zajmuję się psychoedukacją, interwencją kryzysową, profilaktyką stresu, oraz wsparciem psychologicznym w kryzysach emocjonalnych.

Konsultuję i wspieram klientów w dążeniu do poprawy jakości ich życia, asystuję w procesie podejmowania ważnych decyzji życiowych. Spotykam się z osobami doświadczającymi trudności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Udzielam również porad dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia z zakresu umiejętności wychowawczych.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do współpracy.