Odbyte szkolenia i kursy

  • terapeuta zajęciowy i trener 1 stopnia sensoplastyki
  • grafomotoryka
  • terapia ręki a lateralizacja
  • terapia ręki I i II stopnia
  • mała motoryka