Odbyte szkolenia i kursy

  • terapeuta zajęciowy, animator
  • sensoplastyka
  • grafomotoryka
  • terapia ręki a lateralizacja
  • terapia ręki I i II stopnia
  • mała motoryka