Wykształcenie i doświadczenia zawodowe

 • Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Pedagogiki Specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Aktualnie studentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną.
 • Doświadczenie w pracy logopedy zdobyła w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie przez dwa lata pod okiem certyfikowanych terapeutów pracowała z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa, zespołami genetycznymi, alalią, afazją i innymi zaburzeniami języka i komunikacji.

Odbyte szkolenia i kursy

 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, prowadzący: dr Marzena Machoś-Nikodem
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących, prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu, prowadzący: mgr Agnieszka Bala
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, prowadzący: prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy-Mączka
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), prowadzący: dr Zdzisława Orłowska-Popek
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia, prowadzący: dr Ewa Bielenda-Mazur
 • Test SON-R 2,5-7 – badanie i interpretacja wyników, prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska
 • Praca z dzieckiem autystycznym, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – warsztat praktyczny, prowadzący: mgr Agnieszka Bala
 • Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych, prowadzący: dr Anna Siudak
 • Ćwiczenia funkcji motorycznych, wzrokowych i słuchowych, prowadzący mgr Agnieszka Bala
  Szkolenie uprawniające do diagnozowania dzieci testem KOLD – ocena rozwoju mowy dziecka od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Szkolenie uprawniające do diagnozowania dzieci testem KOSF – ocena słuchu fonemowego u dzieci od 3 do 7 roku życia
 • Szkolenie uprawniające do badania kwestionariuszem KOCP – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu – Metoda Strukturalna
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych