Zarezerwuj terapię on-line

Grudzień 2020
pon wt śr czw pt sob nie
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Odbyte szkolenia i kursy

Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Pozostaje pod stałą superwizją.
Superwizorzy: Maria Kasprowicz, Jerzy Jakubowski, Julianne Appel-Opper.
Wcześniejsi superwizorzy: Ewa Stankowska, Ewa Canert-Łąka, Geil Fenstein.

Certyfikowany psychoterapeuta i doradca systemowy (WTTS)

Certyfikat: Specjalista ds. psychotraumatologii
Pedagogika traumy, doradztwo specjalistyczne ds. traumy
(DeGPT/Fachverband Traumapädagogik)

Systemowa terapia dzieci i młodzieży

 • Wprowadzenie do terapii systemowej z dziećmi i nastolatkami.
 • Terapia systemowa z nastolatkami.
 • Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków.
 • Praca z klientem niezmotywowanym.
 • Terapia ukierunkowana na rozwiązanie z dziećmi i nastolatkami.
 • Systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci.

Wstyd, Wina i Złość a Integracja – Warsztat Zaawansowany Gestalt Play Therapy.

Gestalt Play Therapy/Terapia Gestalt Poprzez Zabawę – Warsztat Bazowy.

Intensywny Kurs „Arts Gestalt Therapy with Children and Adolescents” Podejście Art Gestalt w pracy z nastolatkami.

Arts Gestalt Therapy

Dostrojony do tej chwili. Warsztat wg autorskiego programu Alego Duarte.

Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej.

 • Obserwator twórcą rzeczywistości – pogłębienie konstruktywistycznego sposobu myślenia: proces poznawania jako proces dokonywania rozróżnień.
 • Systemowe rozumienie komunikacji.
 • Żyjemy w świecie interpretacji.
 • Jak terapeuta tworzy sobie obraz klienta.
 • Definicja problemu wyznacza kierunek postępowania terapeutycznego.
 • Psychoterapia jako dekonstrukcja problemu.
 • Systemy psychiczne i systemy społeczne jako systemy tworzące sens (wg N. Luhmanna).
 • Psychoterapia jako proces zmiany sensu w systemach psychicznych i systemach społecznych warunkujący zmiany zachowania.
 • Sposoby terapeutycznego postępowania uzmysławiające teoretyczne wprowadzenie: rozwiązywanie problemów na poziomie niewerbalnym i droga do upragnionego celu (wg H. Merlego), konferencja z wewnętrznym teamem, analiza dynamiki rodziny za pomocą ustawiania figurek.
 • Psychoterapia jako rozwijanie opowieści alternatywnych (wg M. White’a).
 • Bulimia – rozumienie, leczenie.
 • Dlaczego psychoterapia i terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi? Psychoterapia systemowa w psychiatrii – kontekst pomocy, kontekst kontroli oraz chronicyzacji.
 • Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnostyką klasyczną a systemową, ku dalszemu rozwojowi.
 • Terapia lęku w ujęciu systemowym.
 • O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia – terapia osób doświadczających przemocy.
 • Z lotu ptaka… czyli rozmowa terapeuty i klienta o rozmowach terapeutycznych.
 • Upojona tęsknota – systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego.
 • Pożegnanie jako przejście – praca systemowa w sytuacji straty.
 • Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych.
 • Sekrety rodzinne.
 • Terapia rodzin.
 • Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków
 • Wzorce komunikacji w rodzinach z psychosomatycznymi dolegliwościami.
 • Symetryczny i komplementarny wzorzec związku: diagnoza i terapia.
 • Zakłócona równowaga w regulacji bliskości i dystansu.
 • Refleksyjna terapia par.
 • Zakończenie rozmów i procesów terapeutycznych.

Kurs podstawowy terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej

Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne dotyczące traumy

 • Wprowadzenie do psychotraumatologii: historia, tło i terapia zaburzeń potraumatycznych – podstawy i zasadnicze strategie w doradztwie, podstawowe techniki stabilizacji i wspierania rezyliencji psychicznej.
 • Podstawowe postawy ukierunkowane na traumę i kształtowanie relacji w pedagogice i doradztwie: praktyka i refleksja, diagnostyka, dbanie o siebie i psychohigiena, prewencja wypalenie zawodowego i techniki stabilizacji psychicznej i fizycznej, regulacja afektów.
 • Refleksja nad własną rolą zawodową w odniesieniu do biografii i teraźniejszości, podstawowe postawy i kształtowanie relacji w pedagogice i doradztwie, trauma rozwojowa i trauma więzi.
 • Stabilizacja społeczna, warunki i możliwości interakcyjnych elementów stabilizacji, interwencja kryzysowa specyficzna dla traumy w instytucjach i szkole, niezbędne warunki instytucjonalne. Zatrzymanie dysocjacji w codziennym życiu pedagogicznym.
 • Opracowywanie i integracja traumy w kontekstach doradztwa i pedagogiki, różnice pracy z traumą w psychoterapii, doradztwie i pedagogice, wsparcie i towarzyszenie w procesach spontanicznego przepracowywania traumy, podejście do zachowań autodestrukcyjnych i tendencji samobójczych.
 • Możliwość pracy z częściami zranionymi i raniącymi na scenie wewnętrznej w oparciu o terapią stanów ego – według koncepcji psychodynamiczno-imaginatywnej terapii traumy Luise Reddemann, praca stabilizacyjna z osobami z traumą złożoną.

Praca z traumą

 • Wprowadzenie do psychotraumatologii.
 • Kompetencje doradcy.
 • Wzmocnienie rezyliencji oraz strategii dbania o siebie.

Praca z traumą w ujęciu narracyjnym

Rozbity dzban – terapia osób wykorzystanych seksualnie

Po sztormie nastaje cisza – trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji

Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i dorosłych po przeżyciach traumatycznych – ASD/PTSD

Fibromialgia i PTSD – ukryty związek. Hipnoza.

Praca z częściami osobowości doświadczanymi jako nieprzyjazne. Integracja w terapii stanów ego

Rytuały i ceremonie w pracy z traumą

Trauma, a zaburzenia odżywiania. Terapia zaburzeń odżywiania z szczególnym uwzględnieniem zaburzeń odżywiania powiązanych z doświadczeniami traumatycznymi

Wstyd i wsparcie w dialogu terapeutycznym.

Warsztat licencyjny MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire-Pyschometric Test). Używanie i interpretacja kwestionariusza MTQ48

Praktyczne zastosowanie techniki eksternalizacji

Zaawansowane metody praktyki narracyjnej

Wprowadzenie do Terapii Narracyjnej

Terapia systemowa zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem wzorców zaburzeń typu borderline, zaburzeń dwubiegunowych i schizofrenii oraz dystymii i depresji

Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń afektywnych – depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Systemowy coaching dla rodziców

Trudne dzieci kochają najbardziej. Inna pomoc w szkole i w wychowaniu

Ericksonowski Genogram Przyszłości

Przemoc w rodzinie – prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy

Ustawienia Systemowe w psychoterapii.

Być kobietą, być mężczyzną – praca z parą

Racjonalna Terapia Zachowania. RTZ I

Żałoba. Terapia uwzględniająca aspekty systemowe i transowe

Terapia stanów ego – praca z objawami psychosomatycznymi dzieci i młodzieży i dorosłych

Polubić swój lęk

Ciało w terapii Gestalt. The Body in Gestalt Therapy: Working with Process in Psychotherapy

Addiction and Recovery

Relacyjne żywe ciała. Rozwijanie ucieleśnionych interwencji oraz eksperymentów we współtworzonym przez klienta i terapeutę ucieleśnionym polu. Edycja krakowska 2019

Trwałe tematy relacyjne

LGBT bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej

Systemowo-integracyjna terapia i doradztwo dla par

Superwizja szkoleniowa – superwizja u siebie samego

Borderline systemowo – systemowa wędrówka po krawędzi, Kształtowanie relacji w utrudnionych warunkach.

Psychologiczne doradztwo systemowe dla dorosłych

Komunikacja afektywna w doradztwie i terapii systemowej

Narracyjna Terapia Więzi, czyli o tym, jak integrować różne podejścia w psychoterapii

Przywiązanie a trauma – psychoterapia reaktywnych zaburzeń więzi

Studium Interwencji Kryzysowej:

 • Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys. Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
 • Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej.
 • Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy.
 • Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji straty, śmierci, żałoby.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrofy i porwania zakładników.
 • Interwencja kryzysowa u ofiar mobbingu i agresji.
 • Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej.

Dogoterapia. Metoda wspomagająca terapię i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Dodatkowe doświadczenia:
Pobyt w SHORE Community Services w Skokie IL USA, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem, misją, programami i zarządzaniem organizacjami pomocowymi w USA na przykładzie SHORE, poznania specyfiki pracy w prowadzonym przez nich przedszkolu dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zakładów pracy chronionej, ośrodka przysposabiania do pracy zawodowej, całodobowych domów opieki, oraz apartamentów dla osób o dużym stopniu samodzielności (Supported Living Arrangements). Rok: 2006

Publikacje:
Adamczyk, R. (2020). Rozmowa poprzez zabawę. Play Therapy w ujęciu systemowym. W: A. Gulczyńska, I. Rotberg (red.). Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Dyfin