Odbyte szkolenia i kursy

  • nauczyciel wychowania fizycznego
  • ratownik wodny WOPR
  • instruktor gimnastyki korekcyjnej
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  • kurs Halliwicka