Odbyte szkolenia i kursy Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Koncepcja Terapii Obrzękowej Taping Medyczny Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band Kurs masażu klasycznego Kurs podstawowy koncepcji PNF Kongres „Pomóżmy Lepiej Żyć” Świętokrzyskie dni fizjoterapii „Pomóżmy Lepiej Żyć” Fizjoterapeuta-zawód z przyszłością Funkcjonalna Terapia Manualna Kurs: terapia manualna – manual therapy oex Terapia manualna wg.…

Odbyte szkolenia i kursy Fizjoterapeuta – zawód z przyszłością. Funkcjonalna Terapia Manualna. Podstawy terapii manualnej oraz diagnostyka ruchowa kręgosłupa. Masaż tkanek głębokich. Taping rehabilitacyjny.

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Kurs masażu leczniczego II i III stopnia Kurs masażu klasycznego. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego (A, B, C). Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja Kurs PNF część 1 i część 2 Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii NR-2 Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej I stopnia…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Terapia Vojty NDT Bobath terapia Kaltenborn-Evjant 3 moduły Integracja sensoryczna PNF podstawowy PNF w Pediatrii PNF w skoliozach Terapia tkanek miękkich 2 moduły Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych I i II część Kinesiology Taping Terapia NeuroTaktylna wg. Mazgutowej

mgr. rehabilitacji ruchowej specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej

Odbyte szkolenia i kursy Terapia czaszkowo-krzyżowa – podejście biodynamiczne I-VI Cranio Sacral Therapy (Upledger) – level I, II Osteopatia w pediatrii – moduł podstawowy Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego  z elementami Vojty i Castillo Moreleza Miękkie techniki w dysfunkcji narządu ruchu wg. dr Karla Lewita Techniki energizacji mięśni cz. 1-4…

oligofrenopedagog, hipoterapeuta, dogoterapeuta, terapeuta

Odbyte szkolenia i kursy lic. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, WSF-P „Ignatianum” w Krakowie mgr Pedagogika Rodziny, WSF-P „Ignatianum” w Krakowie podpl. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podpl. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, Uniwersytet SWPS w Warszawie Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Instruktor Hipoterapii PTHip, Warszawa 2012 r. Członek…

Odbyte szkolenia i kursy studia podyplomowe: neurologopedia