fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Szkolenie dla kadry instruktorskiej FAR z zakresu prowadzenia i organizacji zajęć w wodzie oraz nauki pływania dla osób po urazie rdzenia kręgowego Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKENZIE moduł A, B, C, D Koncepcja PNF (kurs podstawowy i rozwijający) Terapia czaszkowo-krzyżowa I stopnia Ocena i terapia dorosłych…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy PNF podstawowy Koncepcji Propioceptive Neuromuscular Facilitation Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (M. Knott Concept) PNF rozwijający (M. Knott Concept) – Proprioceptywna Nerwowo-   Mięśniowa Facylitacja Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi-koncepcja  Bobath N.A.P: — Moduł I – kręgosłup lędźwiowy/kończyny dolne/ staw krzyżowo-biodrowy. — Moduł II – kręgosłup szyjno-piersiowy/staw skroniowo-żuchwowy/kończyny górne. Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe Terapia czaszkowo-krzyżowa…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Kurs masażu leczniczego II i III stopnia Kurs masażu klasycznego. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego (A, B, C). Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja Kurs PNF część 1 i część 2 Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii NR-2 Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej I stopnia…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Pnf podstawowy Trójwymiarowa korekcja skolioz wg K. Schroth Terapia cranio-sacralna Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych wg Masgutovej Terapia tkanek miękkich w pediatrii Kinesiology taping Terapia manualnej kręgosłupa Terapia mieśniowo -powięziowych punktów spustowy Terapia ręki Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Kombinezony Dunag Terapia NeuroTaktylna wg. Mazgutowej

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Terapia Vojty NDT Bobath terapia Kaltenborn-Evjant 3 moduły Integracja sensoryczna PNF podstawowy PNF w Pediatrii PNF w skoliozach Terapia tkanek miękkich 2 moduły Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych I i II część Kinesiology Taping Terapia NeuroTaktylna wg. Mazgutowej

mgr. rehabilitacji ruchowej specjalista II stopnia rehabilitacji ruchowej

Odbyte szkolenia i kursy Terapia czaszkowo-krzyżowa – podejście biodynamiczne I-VI Cranio Sacral Therapy (Upledger) – level I, II Osteopatia w pediatrii – moduł podstawowy Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego  z elementami Vojty i Castillo Moreleza Miękkie techniki w dysfunkcji narządu ruchu wg. dr Karla Lewita Techniki energizacji mięśni cz. 1-4…

oligofrenopedagog, hipoterapeuta, dogoterapeuta, terapeuta

Odbyte szkolenia i kursy lic. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, WSF-P „Ignatianum” w Krakowie mgr Pedagogika Rodziny, WSF-P „Ignatianum” w Krakowie podpl. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podpl. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, Uniwersytet SWPS w Warszawie Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Instruktor Hipoterapii PTHip, Warszawa 2012 r. Członek…

Odbyte szkolenia i kursy w trakcie studiów podyplomowych: neurologopedia

psychoterapeuta, oligofrenopedagog, specjalista ds. psychotraumatologii

Odbyte szkolenia i kursy Pozostaje pod stałą superwizją. Superwizor: Ewa Stankowska, superwizor: Maria Kasprowicz Certyfikat: Specjalista ds. psychotraumatologii Pedagogika traumy, doradztwo specjalistyczne ds. traumy (DeGPT/Fachverband Traumapädagogik) Systemowa terapia dzieci i młodzieży Wprowadzenie do terapii systemowej z dziećmi i nastolatkami. Terapia systemowa z nastolatkami. Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków. Praca z klientem niezmotywowanym. Terapia…