fizjoterapeuta, logopeda

Odbyte szkolenia i kursy Fizjoterapeuta: NDT-Bobath metoda Integracji Sensorycznej wg Ayres Rehabilitacja niemowląt od 0 do 12 m.ż. PNF kurs podstawowy Mc Kenzie (kurs A,B,C) Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriax’a (moduł A) Kursy masażu klasycznego, terapeutycznego w trakcie Metoda wg Vojty Logopeda pracujący Metodą Krakowską Terapia neurobiologiczna, Stymulowanie rozwoju mechanizmów lewopółkulowych, Praca z dzieckiem autystycznym –…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna (w trakcie) Kurs podstawowy PNF Ortopedyczna Terapia Manualna wg koncepcji Kaltelborna-Evjentha Terapia tkanek miękkich (dr J. Ciechomski): Techniki energizacji mięśni; Dysbalans mięśniowy; Aktywne techniki rozluźniania; Terapia punktów spustowych; mięśniowo – powięziowe rozluźnianie Kurs autoterapii i i profilaktyki dysfunkcji…

fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog

Odbyte szkolenia i kursy Wychowawca w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży Formy i metody aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych Procesy przetwarzania sensorycznego, a przystosowanie społeczne Powięź, jako narząd zmysłu Szkolenie podstawowe MAKATON® (znaki i symbole) SENSOPLASTYKA® Kinezjotaping Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruch Instruktor Nordic Walking Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna Kombinezon Dunag Kurs…

pomoc hipoterapeuty, instruktor jazdy konnej

Odbyte szkolenia i kursy Instruktor jazdy konnej

Odbyte szkolenia i kursy Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego

instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy mgr turystyki i rekreacji technik weterynarii Przodownik Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy NDT Bobath/Terapia Neurorozwojowa Fizjoterapia dziecka ryzyka IBITA Bobath PNF Podstawowy i Rozwijający Terapia Czaszkowo-Krzyżowa – I stopień N.A.P Moduł I i II Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyka funkcjonalną narządu ruchu Kinesio Taping (KT1 i KT2) Thera Togo – praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych Trójwymiarowa korekcja skolioz wg. K. Schroth Diagnostyka i…

fizjoterapeuta

fizjoterapeuta