Odbyte szkolenia i kursy

 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Szkolenie pt. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami.
 • Terapia grupowa i indywidualna.
 • Trening Umiejętności Komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.
 • Szkolenie z Podstawowych zagadnień diagnozy i terapii osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Kurs Trenera Umiejętności Psychospołecznych (Szkoła Trenerów i Asystentów Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
  – prowadzenie warsztatów aktywnych ze specjalizacją wspierania rozwoju ONI
  – trening interpersonalny
 • Udział w projekcie „Nie Jestem Sam” – rehabilitacja i wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.