Odbyte szkolenia i kursy

 • PNF podstawowy Koncepcji Propioceptive Neuromuscular Facilitation Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (M. Knott Concept)
 • PNF rozwijający (M. Knott Concept) – Proprioceptywna Nerwowo-   Mięśniowa Facylitacja
 • Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi-koncepcja  Bobath
 • N.A.P:
  — Moduł I – kręgosłup lędźwiowy/kończyny dolne/ staw krzyżowo-biodrowy.
  — Moduł II – kręgosłup szyjno-piersiowy/staw skroniowo-żuchwowy/kończyny górne.
 • Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa I stopnia
 • Kurs Kinesiotaping
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych Thera Togs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Trójpłaszczyznowa korekcja skolioz wg koncepcji Schroth
 • Diagnostyka i terapia ortopedyczna/neurologiczna
 • Profilaktyka raka piersi i fizjoterapia po mastektomii
 • Masaż klasyczny I stopnia
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich” Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Bezpieczeństwo pracowników służb medycznych
 • Obsługa urządzeń:
  – Handtutor 4,
  – Pablo Pus PRO, Platforma balansowa SIGMA,
  – Fisiotek 3000TS,
  – Fizjotek HP2, AZURYT II stół pionizacyjny,
  – AMETYST fotel do ćw. oporowych,
  – TNCH-2 tor do nauki chodzenia.
 • Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna
 • Kombinezony Dunag