Odbyte szkolenia i kursy

 • Studia magisterskie dzienne w zakresie nauczania początkowego,
 • Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
 • Studia Podyplomowe w zakresie logopedii korekcyjnej
 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu o specjalności surdologopedia
 • Studia Podyplomowe neurologopedia – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 • szkolenie Mówimy z fonogestami
 • szkolenie Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy
 • szkolenia MAKATON – poziom I;Od 2004 r. – nauczyciel dyplomowany;

 • Nagrody Dyrektora Szkoły: 1992 r., 1994 r., 1995 r., 1999 r., 2002 r., 2003 r., 2004 r., 2005 r., 2006 r., 2008 r., 2009 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r. 2015 r.;
 • Nagroda Wójta: 2007 r.;
 • Tytuł Belfra Roku w kategorii: nauczyciel szkoły podstawowej: 2009 r.;

 • Artykuły do kwartalnika Nauczanie Początkowe
 • Udział w programie innowacyjnym „Teaching the Teachers” oraz przeprowadzenie zajęć dla wykładowców Wyższej Szkoły
  Pedagogicznej w Amsterdamie i pracowników WOM w Kielcach.