Odbyte szkolenia i kursy

 • Studia magisterskie z pedagogiki specjalnej (specjalizacje: tyflopedagogika
  i oligofrenopedagogika)
 • Studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii, pracy edukatorskiej oraz tyflopedagogiki z psychologią rewalidacyjną
 • Instruktor muzykoterapii
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej I i II stopień – PSTIS Warszawa
 • Terapia EEG- Biofeedback I i II stopień
 • „Podstawy diagnozy i terapii dziecka z autyzmem” – Fundacja SYNAPSIS Warszawa.
 • „Diagnoza i Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej” – PSTIS Warszawa
 • „Choreoterapia Psychologiczna” – Polskie Towarzystwo Psychologiczne we Wrocławiu.
 • „Diagnoza i Terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową”
 • „Trening Umiejętności Społecznych” – SYNAPSIS Warszawa
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I