Odbyte szkolenia i kursy

 • Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym
 • Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem
 • Pomoc ofiarom katastrof i innych zdarzeń traumatycznych
 • Utraty – pomoc w przeżywaniu żalu i żałoby
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej – kurs podstawowy
 • Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki
 • Interwencja kryzysowa jako metoda pracy z rodziną biologiczną oraz z kobietami w ciąży rozważającymi pozostawienie dziecka po urodzeniu
 • „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” I stopień
 • Praca z rodziną metodą Genogramu
 • Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu, interwencja kryzysowa i terapia
 • Warsztaty teatralne „Strefa Czasu” – problematyka roli ruchu i kontaktu fizycznego, aktywne metody zabawy z dziećmi i młodzieżą poprzez różne formy teatralne
 • FASD – diagnoza, terapia, stymulacja rozwoju dziecka