Odbyte szkolenia i kursy

  • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
  • Trening funkcjonalny i siłowy w fizjoterapii
  • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
  • Kurs kinezjotapingu (podstawowy i zaawansowany) na Kinesio University
  • Kurs masażu sportowego
  • Suche igłowanie (The Dry Needling – Level 1 Course)
  • Kurs Halliwicka (podstawowy)
  • Kurs wychowawcy kolonijnego
  • Water specific therapy in pediatrics
  • Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy