Odbyte szkolenia i kursy

 • lic. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, WSF-P „Ignatianum” w Krakowie
 • mgr Pedagogika Rodziny, WSF-P „Ignatianum” w Krakowie
 • podpl. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • podpl. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia, Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Instruktor Hipoterapii PTHip, Warszawa 2012 r. Członek Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
 • warsztat „Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z zajęć hipoterapii”
 • warsztat – „Model neurofizjologiczny hipoterapii – nie taki straszny. Teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości zastosowania”
 • warsztat – „Zastosowanie koncepcji SMART podczas formułowania celów zajęć hipoterapeutycznych”
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej, Wrocław 2013 r.
 • Dogoterapeuta, Warszawa 2011-2015 r.
 • „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” – Warszawa 2016 r.
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”, Warszawa 2012.
 • warsztat „Zabawa inspirująca rozwój” – jak efektywnie pomagać osobom z autyzmem pokonywać wyzwania społeczne i w sposób pełen radości, akceptacji i dobrej zabawy spędzać wolny czas”, Kraków 2014 r.
 • Kurs Watsu Basic, 2016 r.
 • „Terapia cranio-sacralna”, Chrusty 2017 r.
 • „Diagnostyka i terapia ortopedyczna/neurologiczna”, Chrusty 2017 r.
 • Pierwsza Pomoc w programie „Ratownik Przedmedyczny” – oparty na wytycznych komitetu ILCOR oraz na zaleceniach dydaktycznych Emergency First Response, Kraków 2012 r.
 • Kurs – Kierownik wypoczynku oraz kierownik wycieczek szkolnych, 2017 r.
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych część I
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, część II
 • MNRI – integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 1
 • MNRI – integracja odruchów ustno-twarzowych, poziom 2