Karolina Dworniczak
Karolina Dworniczak

Odbyte szkolenia i kursy

  • mgr. filologii polskiej i logopedii – UMC-S w Lublinie
  • Kurs Polskiego Języka Migowego zorganizowany przez Naukowe Koło Logopedyczne przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
  • Kurs pt. „Mówimy z fonogestami” zorganizowany przez Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe uprawniający do stosowania metody fonogestów
  • Szkolenie nt. „Istoty i Rozpowszechniania Choroby Alzheimera i Innych Form Demencji” zorganizowany przez Pracownię Diagnostyki i Terapii Chorób Neurodegeneracyjnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
  • Szkolenie dotyczące obsługi programu „Mówię. Widzę. Słyszę” zorganizowane przez Naukowe Koło Logopedyczne przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
  • Kurs nt. „Wczesnej diagnostyki i wspomagania rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa” zorganizowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
  • Szkolenie nt. „Rehabilitacji chorych z poznawczo-behawioralnymi zespołami zaburzeń w wyniku uszkodzenia mózgu” zorganizowany przez II Klinikę Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu – „Wykonywania kompozycji florystycznych”