Jestem magistrem filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwentką studiów podyplomowych o specjalności logopedia z emisją głosu w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz uzyskałam tytuł neurologopedy w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Wspieranie rozwoju dzieci jest moją pasją, dlatego ukończyłam studia pedagogiczne I stopnia na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Dodatkowymi kwalifikacjami, które wykorzystuję w swojej pracy są:

  • kurs I stopnia Metody fonogestów „Mówimy z fonogestami”
  • kurs I stopnia nt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
  • szkolenie Picture Exchange Communication System – poziom 1
  • szkolenie I stopnia Sensoplastyka®
  • MFT 9- 99 sTArs- Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe uzyskałam pracując w placówkach edukacyjnych, ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczo-wychowawczym oraz gabinecie logopedycznym. Z racji zainteresowań oraz chęci niesienia jak najlepszej pomocy swoim podopiecznym aktywnie uczestniczę w warsztatach, kursach i szkoleniach z zakresu logopedii, neurologopedii oraz pedagogiki.