Odbyte szkolenia i kursy

 • Członkini  nadzwyczajna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
 • Superwizorka: Ewa Stankowska, Danuta Suchecka-Zejden (wcześniejsza superwizorka), podlegam stałej superwizji.
 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej
 • Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej – w trakcie
 • Elementarz Terapii Narracyjnej
 • Szkolenie LGBTQ – bez tajemnic – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej,
 • Twoje serce jest tam, gdzie twój skarb – czyli refleksje nad tym czemu w życiu nadajemy wartość
 • Praca z własnym genogramem
 • Szkolenie – Zastosowanie myśli systemowej w różnych przestrzeniach wsparcia i pomocy (różnice między terapią, wsparciem, doradztwem i nauczaniem; użycie genogramu jako sposobu zapisu wiedzy o rodzinie oraz tworzenia przydatnych hipotez; teoria systemów psychicznych i społecznych Luhmanna – zastosowanie w obszarze systemów rodzinnych oraz innych systemów społecznych; ekologiczno-społeczny model systemów Bronfenbrennera; praca w obszarze straty; system problemowy; przestrzenna praca z figurkami i ustawienia systemowe w kontakcie indywidualnym)
 • Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i dorosłych po przeżyciach traumatycznych – ASD/PTSD
 • Psychodrama i arteterapia w pracy z osobami po urazach traumatycznych
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – Kurs III stopniowy, Fundacja Wspierania Osób z Zaburzeniami rozwojowymi OD  POCZĄTKU