Odbyte szkolenia i kursy

 • Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny
 • Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna (w trakcie)
 • Kurs podstawowy PNF
 • Ortopedyczna Terapia Manualna wg koncepcji Kaltelborna-Evjentha
 • Terapia tkanek miękkich (dr J. Ciechomski): Techniki energizacji mięśni; Dysbalans mięśniowy; Aktywne techniki rozluźniania;
 • Terapia punktów spustowych; mięśniowo – powięziowe rozluźnianie
 • Kurs autoterapii i i profilaktyki dysfunkcji narządu ruchu w modelu holistycznym medycyny manualnej.
 • Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem pasów i podwieszek  „TerapiMaster”.
 • Nowoczesna koncepcja stabilizacji kręgosłupa i jej wykorzystanie w leczeniu zachowawczym zespołów bólowych kręgosłupa.
 • Reedukacja funkcji chodu po udarze mózgu.