Odbyte szkolenia i kursy

  • mgr inż. Zootechnik
  • technik weterynarii
  • instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Hipoterapia Dogoterapia/Kynoterapia
  • animator zabaw dziecięcych
  • specjalista Obsługi Koni „Masztalerz-Luzak”
  • szkolenia i warsztaty hipoterapeutyczne:
    – Wspomaganie mechaniki ruchu pacjenta na koniu podczas zajęć hipoterapii
    – Wpływ unikalnej ruchomości miednicy uzyskiwanej dzięki hipoterapii na funkcje całego organizmu. Praktyczne możliwości poprawy funkcji miednicy podczas zajęć hipoterapii