Odbyte szkolenia i kursy

 • Szkolenie dla kadry instruktorskiej FAR z zakresu prowadzenia i organizacji zajęć w wodzie oraz nauki pływania dla osób po urazie rdzenia kręgowego
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKENZIE moduł A, B, C, D
 • Koncepcja PNF (kurs podstawowy i rozwijający)
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa I stopnia
 • Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi- koncepcja BOBATH
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • N.A.P- moduł I- kręgosłup lędźwiowy/ staw krzyżowo-biodrowy/ kończyny dolne, moduł II- kręgosłup szyjno-piersiowy/staw skroniowo-żuchwowy/ kończyny górne
 • Kinesio Taping Association International
 • Kinesio-Taping FMT BASIC i FTM FERMORMANCE
 • Diagnostyka i terapia ortopedyczna/neurologiczna
 • Trójwymiarowa korekcja skolioz wg K. Schroth
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych Thera Togs u pacjentów z dysfunkacjami neurologicznymi
 • Obsługa urządzeń: Handtutor 4, Pablo Plus PRO, Platforma Balansowa SIGMA, Fisiotek 3000TS, Fisiotek HP2, AZURYT II stół pionizacyjny, AMETYST fotel do ćw. oporowych, TNCH-2 tor do nauki chodzenia, BTL SPACECURL 3D, do krioterapii KRIOPOL R i BHP pracy z ciekłym azotem,
 • Wprowadzenie do metody NEURAC 1 i wykorzystania aparatu REDCORD w rehabilitacji medycznej
 • Podstawy teoretyczne oraz praktyczne wykorzystanie terapii radiofalowej ukierunkowanej w fizjoterapii. Podstawy obsługi i pracy z aparatem BTL TR-THERAPY
 • RAPAEL – Interaktywny System Terapii Ręki
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu urządzeń w medycynie wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0Hz do 300Hz
 • Prewencja pierwotna nowotworów złośliwych podstawą strategii walki z rakiem