Odbyte szkolenia i kursy

 • Wychowawca w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Formy i metody aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Procesy przetwarzania sensorycznego, a przystosowanie społeczne
 • Powięź, jako narząd zmysłu
 • Szkolenie podstawowe MAKATON® (znaki i symbole)
 • SENSOPLASTYKA®
 • Kinezjotaping
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruch
 • Instruktor Nordic Walking
 • Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna
 • Kombinezon Dunag
 • Kurs kierownika wypoczynku