Odbyte szkolenia i kursy

  • Wychowawca w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Formy i metody aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
  • Procesy przetwarzania sensorycznego, a przystosowanie społeczne
  • Powięź, jako narząd zmysłu
  • Szkolenie podstawowe MAKATON® (znaki i symbole)
  • SENSOPLASTYKA®
  • Kinezjotaping
  • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruch
  • Instruktor Nordic Walking
  • Studia podyplomowe Integracja Sensoryczna