Odbyte szkolenia i kursy

Fizjoterapeuta:

 • NDT-Bobath
 • metoda Integracji Sensorycznej wg Ayres
 • Rehabilitacja niemowląt od 0 do 12 m.ż.
 • PNF kurs podstawowy
 • Mc Kenzie (kurs A,B,C)
 • Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriax’a (moduł A)
 • Kursy masażu klasycznego, terapeutycznego
 • w trakcie Metoda wg Vojty

Logopeda pracujący Metodą Krakowską

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Stymulowanie rozwoju mechanizmów lewopółkulowych,
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi,
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny.

Doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Nauczyciel i wykładowca.