terapeuta zajęciowy, animator

Odbyte szkolenia i kursy terapeuta zajęciowy, animator

hipoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy hipoterapeuta

masażysta, ratownik

Odbyte szkolenia i kursy technik masażysta kurs pierwszej pomocy kurs ratownika WOPR

fizjoterapeuta, koordynator turnusów rehabilitacyjnych

Odbyte szkolenia i kursy Masaż tkanek głębokich Zintegrowane metody fizjoterapii Technik terapii zajęciowej kurs fizjoterapia w geriatrii kurs masażu klasycznego kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci Polski Język Migowy poziom I-podstawowy

fizjoterapeuta, administrator rehabilitacji

Odbyte szkolenia i kursy Uprawnienia do uczenia pływania osób niepełnosprawnych wg zasad Koncepcji Halliwick – kurs podstawowy Kinesiology taping – kurs podstawowy Koncepcja PNF kurs podstawowy Leczenie skolioz idiopatycznych w świetle współczesnej wiedzy Nowoczesne trendy w fizjoterapii i w sporcie Stabilizacja centralna z elementami oddychania Techniki równoważenia napięć więzadłowych obręczy barkowej Praktyczne podejście do terapii…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy PNF podstawowy Autoterapia i profilaktyka dysfunkcji Narząd Ruchu w Modelu Holistycznym Medycyna Manualna PNF i Skolioza Aktywna Rehabilitacja Koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem Terapii Master Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz Metod Mulligan Concept (części A iB) Metoda McKenzie (części A i B) Kurs Naukowo- Szkoleniowy „Bark- warsztaty dla…

oligofrenopedagog, terapeuta SI

Odbyte szkolenia i kursy Studia magisterskie z pedagogiki specjalnej (specjalizacje: tyflopedagogika i oligofrenopedagogika) Studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii, pracy edukatorskiej oraz tyflopedagogiki z psychologią rewalidacyjną Instruktor muzykoterapii Diagnoza i terapia integracji sensorycznej I i II stopień – PSTIS Warszawa Terapia EEG- Biofeedback I i II stopień „Podstawy diagnozy i terapii dziecka z autyzmem” – Fundacja…

Studia studia wyższe – pedagogika studia wyższe – logopedia w trakcie studiów podyplomowych – neurologopedia Kursy #logowyzwanie – logorytmika bez tajemnic Dziecko z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego efektywne metody wywoływania głosek stymulacja procesów myślenia metoda Krakowska Terapia Neurobiologiczna metoda Krakowska stymultaniczno-sekwencyjna nauka czytania metoda Krakowska Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji metoda Krakowska Stymulacja funkcji poznawczych…

neurologopeda, surdologopeda

Odbyte szkolenia i kursy Studia magisterskie dzienne w zakresie nauczania początkowego, Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki Studia Podyplomowe w zakresie logopedii korekcyjnej Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu o specjalności surdologopedia Studia Podyplomowe neurologopedia – nauczyciel kształcenia zintegrowanego szkolenie Mówimy z fonogestami szkolenie Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy szkolenia MAKATON – poziom I;Od 2004 r. – nauczyciel dyplomowany; Nagrody Dyrektora…

fizjoterapeuta, logopeda

Odbyte szkolenia i kursy Fizjoterapeuta: NDT-Bobath metoda Integracji Sensorycznej wg Ayres Rehabilitacja niemowląt od 0 do 12 m.ż. PNF kurs podstawowy Mc Kenzie (kurs A,B,C) Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriax’a (moduł A) Kursy masażu klasycznego, terapeutycznego w trakcie Metoda wg Vojty Logopeda pracujący Metodą Krakowską Terapia neurobiologiczna, Stymulowanie rozwoju mechanizmów lewopółkulowych, Praca z dzieckiem autystycznym –…