pedagog, trener umiejętności społecznych

Odbyte szkolenia i kursy Trening Umiejętności Społecznych. Szkolenie pt. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami. Terapia grupowa i indywidualna. Trening Umiejętności Komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Szkolenie z Podstawowych zagadnień…

pedagog, terapeuta zajęciowy

Odbyte szkolenia i kursy Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem Pomoc ofiarom katastrof i innych zdarzeń traumatycznych Utraty – pomoc w przeżywaniu żalu i żałoby Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej – kurs podstawowy Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki Interwencja kryzysowa jako metoda pracy z rodziną…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy mgr fizjoterpii UJK Kielce kurs PNF basic kurs Kinesiotaping

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi. Trening funkcjonalny i siłowy w ujęciu fizjoterapeutycznym Suche igłowanie – Dry needling Masaż sportowy Kinesio Taping (Kt1 & KT2) Wychowawca kolonijny

psycholog, trener umiejętności społecznych

Odbyte szkolenia i kursy Certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback Terapia Zachowań Werbalnych Terapia funkcjonalna dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera Terapia indywidualna i grupowa Trening Umiejętności Społecznych Konsultacje diagnostyczne Specjalistyczne indywidualne konsultacje z rodzicami Warsztaty dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje miękkie (zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, asertywność, motywacja wewnętrzna, profilaktyka agresji, rozwiązywanie…

terapeuta zajęciowy, animator

Odbyte szkolenia i kursy terapeuta zajęciowy, animator

hipoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy mgr inż. Zootechnik technik weterynarii instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Hipoterapia Dogoterapia/Kynoterapia animator zabaw dziecięcych specjalista Obsługi Koni „Masztalerz-Luzak” szkolenia i warsztaty hipoterapeutyczne: – Wspomaganie mechaniki ruchu pacjenta na koniu podczas zajęć hipoterapii – Wpływ unikalnej ruchomości miednicy uzyskiwanej dzięki hipoterapii na funkcje całego organizmu. Praktyczne możliwości poprawy funkcji miednicy podczas zajęć hipoterapii

masażysta, ratownik

Odbyte szkolenia i kursy technik masażysta kurs pierwszej pomocy kurs ratownika WOPR

fizjoterapeuta, koordynator turnusów rehabilitacyjnych

Odbyte szkolenia i kursy Masaż tkanek głębokich Zintegrowane metody fizjoterapii Technik terapii zajęciowej kurs fizjoterapia w geriatrii kurs masażu klasycznego kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci Polski Język Migowy poziom I-podstawowy Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Kombinezony Dunag

fizjoterapeuta, administrator rehabilitacji

Odbyte szkolenia i kursy Uprawnienia do uczenia pływania osób niepełnosprawnych wg zasad Koncepcji Halliwick – kurs podstawowy Kinesiology taping – kurs podstawowy Koncepcja PNF kurs podstawowy Leczenie skolioz idiopatycznych w świetle współczesnej wiedzy Nowoczesne trendy w fizjoterapii i w sporcie Stabilizacja centralna z elementami oddychania Techniki równoważenia napięć więzadłowych obręczy barkowej Praktyczne podejście do terapii…