Będziemy tam!

Tak zwane biznesowe spotkanie sieciowe B2B organizowane jest co roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Celem wydarzenia jest promocja potencjału gospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz regionalnych usług uzdrowiskowych na rynkach zagranicznych. Ponadto spotkanie przyczynia się do nawiązania nowych, trwałych kontaktów gospodarczych w sektorze turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej. Tegoroczne wydarzenie jest już V edycją międzynarodowych spotkań branży uzdrowiskowej i turystyki medycznej.

Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele Chin, Niemiec, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Norwegii, Izraela oraz krajów arabskich. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.