Tematem wiodącym konferencji „Hipoterapia-nowe horyzonty” będzie turystyka konna osób niepełnosprawnych. Omówione zostaną szlaki konne z terenu całej Polski i ich dostępność. Ponadto mowa będzie o terapii z udziałem konia w zespole stresu pourazowego. Przedstawione zostaną także najciekawsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu hipoterapii.

PROGRAM

20.10.2018 (sobota)

10.00-10.30

Rejestracja

10.30-11.00

Otwarcie konferencji

11.00-11.20

„Striking the Balance” Kongres HETI w Dublinie – Joanna Dzwonkowska

11.20-11.40

Historia hipoterapii w Kielcach – Małgorzata Wojciechowska

11.40-12.00

Hipoterapia dla osób z SM w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla osób ze stwardnieniem rozsianym w Dąbku – Grzegorz Nałęcz

12.00-12.20

przerwa na kawę

12.20-12.40

Zastosowanie hipoterapii w leczeniu usprawniającym pacjentów po przebytym udarze mózgu – Alicja Paszkiewicz

12.40-13.00

Terapia z udziałem konia w zespole stresu pourazowego – Ewa Butowska

13.00-13.20

Zaburzenia mechanizmów stabilności posturalnej u osób niepełnosprawnych ruchowo w odniesieniu do hipoterapii – Dorota Tarchalska

13.20-13.40

Dyskusja

13.40-14.40

Przerwa na obiad

14.40-15.00

Górska turystyka jeździecka w Polsce – Józef Mos

15.00-15.20

Górska turystyka jeździecka Beskid Zachodni – Jan Wilanowski

15.20-15.40

Konno po Bieszczadach – Pochyła Hubert

15.40-16.00

Szlaki Jeździeckie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Wieluńskiej – Andrzej Wojtasik

16.00-16.20

Jura Krakowsko-Częstochowska i Beskid oczami podopiecznych Ośrodka Hipoterapeutycznego  PADOK – Michał Stogniew

16.20-16.40

Szlaki konne Gór Świętokrzyskich – Małgorzata Jędraszkiewicz

16.40-17.00

przerwa na kawę

17.00-19.00

Walne Zgromadzenia PTHip (17.30 II termin)

20.00

Spotkanie integracyjne

21.10.2018 (niedziela)

10.00-13.00

BLOK WARSZTATOWY (1 warsztat do wyboru- decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)

  1. Zdrowe stawy – efektywniejsza praca – prowadzący: Maciej Kaliś – fizjoterapeuta, zootechnik instruktor hipoterapii oraz jazdy konnej.
  2. Doświadczanie siebie w relacji z koniem metodą Horse Assisted Education – prowadzący: Paulina Nikiel – trener Horse Assisted Education, hipoterapeuta i instruktor jazdy konnej.
  3. Wykorzystanie wybranych technik fizjoterapii w hipoterapii – prowadzący: Dorota Tarchalska – fizjoterapeuta, specjalista z zakresu terapii Integracji Sensorycznej, masażu Schantala, Kinezjotapingu, Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz oraz hipoterapii.

13.15-14.15

zwiedzanie – Park miniatur i oceanarium