17 czerwca 2017 r. 10:00-13:30

Fundacja Wymarzona Odporność zaprasza na aukcję prac dziecięcych prac, wykonanych w trakcie warsztatów artystycznych przez pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności IMMUNOZLOT 2017. Środki z aukcji zostaną przeznaczone dla podopiecznych Fundacji Wymarzona Odporność.

Celem Immunozlotu jest integrowanie rodzin chorych dzieci, wymiana doświadczeń oraz pobudzanie dzieci do rozwijania swoich pasji i aktywności fizycznej.
Podopieczni pochwalą się również swoimi pasjami i zdolnościami podczas TALENT SHOW.