fizjoterapeuta, logopeda

Odbyte szkolenia i kursy Fizjoterapeuta: NDT-Bobath metoda Integracji Sensorycznej wg Ayres Rehabilitacja niemowląt od 0 do 12 m.ż. PNF kurs podstawowy Mc Kenzie (kurs A,B,C) Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriax’a (moduł A) Kursy masażu klasycznego, terapeutycznego w trakcie Metoda wg Vojty Logopeda pracujący Metodą Krakowską Terapia neurobiologiczna, Stymulowanie rozwoju mechanizmów lewopółkulowych, Praca z dzieckiem autystycznym –…

Odbyte szkolenia i kursy Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy NDT Bobath/Terapia Neurorozwojowa Fizjoterapia dziecka ryzyka IBITA Bobath PNF Podstawowy i Rozwijający Terapia Czaszkowo-Krzyżowa – I stopień N.A.P Moduł I i II Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyka funkcjonalną narządu ruchu Kinesio Taping (KT1 i KT2) Thera Togo – praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych Trójwymiarowa korekcja skolioz wg. K. Schroth Diagnostyka i…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Koncepcja Terapii Obrzękowej Taping Medyczny Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band Kurs masażu klasycznego Kurs podstawowy koncepcji PNF Kongres “Pomóżmy Lepiej Żyć” Świętokrzyskie dni fizjoterapii “Pomóżmy Lepiej Żyć” Fizjoterapeuta-zawód z przyszłością Funkcjonalna Terapia Manualna Kurs: terapia manualna – manual therapy oex Terapia manualna wg.…

Odbyte szkolenia i kursy Fizjoterapeuta – zawód z przyszłością. Funkcjonalna Terapia Manualna. Podstawy terapii manualnej oraz diagnostyka ruchowa kręgosłupa. Masaż tkanek głębokich. Taping rehabilitacyjny.

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy PNF podstawowy Koncepcji Propioceptive Neuromuscular Facilitation Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (M. Knott Concept) PNF rozwijający (M. Knott Concept) – Proprioceptywna Nerwowo-   Mięśniowa Facylitacja Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi-koncepcja  Bobath N.A.P: — Moduł I – kręgosłup lędźwiowy/kończyny dolne/ staw krzyżowo-biodrowy. — Moduł II – kręgosłup szyjno-piersiowy/staw skroniowo-żuchwowy/kończyny górne. Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe Terapia czaszkowo-krzyżowa…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Kurs masażu leczniczego II i III stopnia Kurs masażu klasycznego. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego (A, B, C). Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja Kurs PNF część 1 i część 2 Szkolenie z zakresu krioterapii i obsługi aparatu do krioterapii NR-2 Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej I stopnia…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Osteopatia w pediatrii i neonatologii Pnf podstawowy Trójwymiarowa korekcja skolioz wg K. Schroth Terapia cranio-sacralna Integracja odruchów dynamicznych i Posturalnych wg Masgutovej Terapia tkanek miękkich w pediatrii Kinesiology taping Terapia manualnej kręgosłupa Terapia mieśniowo -powięziowych punktów spustowy Terapia ręki Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Kombinezony Dunag Terapia NeuroTaktylna wg. Mazgutowej

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Terapia Vojty NDT Bobath terapia Kaltenborn-Evjant 3 moduły Integracja sensoryczna PNF podstawowy PNF w Pediatrii PNF w skoliozach Terapia tkanek miękkich 2 moduły Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych I i II część Kinesiology Taping Terapia NeuroTaktylna wg. Mazgutowej