Odbyte szkolenia i kursy nauczyciel wychowania fizycznego ratownik wodny WOPR instruktor gimnastyki korekcyjnej kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej kurs Halliwicka

pedagog, trener umiejętności społecznych

Odbyte szkolenia i kursy Trening Umiejętności Społecznych. Szkolenie pt. Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami. Terapia grupowa i indywidualna. Trening Umiejętności Komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej. Szkolenie z Podstawowych zagadnień diagnozy i terapii osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera Kurs Trenera Umiejętności Psychospołecznych (Szkoła…

pedagog, terapeuta zajęciowy

Odbyte szkolenia i kursy Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem Pomoc ofiarom katastrof i innych zdarzeń traumatycznych Utraty – pomoc w przeżywaniu żalu i żałoby Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej – kurs podstawowy Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki Interwencja kryzysowa jako metoda pracy z rodziną biologiczną oraz z kobietami w ciąży rozważającymi pozostawienie dziecka po urodzeniu „Studium…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy mgr fizjoterpii UJK Kielce kurs PNF basic kurs Kinesiotaping kurs Halliwicka Integracja Odruchów dynamicznych i posturalnych cz. 1 i cz. 2 Kurs KPP – Kwalifikowana pierwsza pomoc ratownik wodny

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi Trening funkcjonalny i siłowy w fizjoterapii Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi Kurs kinezjotapingu (podstawowy i zaawansowany) na Kinesio University Kurs masażu sportowego Suche igłowanie (The Dry Needling – Level 1 Course) Kurs Halliwicka (podstawowy) Kurs wychowawcy kolonijnego Water specific therapy in pediatrics Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy

terapeuta zajęciowy, animator

Odbyte szkolenia i kursy terapeuta zajęciowy, animator sensoplastyka grafomotoryka terapia ręki a lateralizacja terapia ręki I i II stopnia mała motoryka

fizjoterapeuta, administrator rehabilitacji

Odbyte szkolenia i kursy Uprawnienia do uczenia pływania osób niepełnosprawnych wg zasad Koncepcji Halliwick – kurs podstawowy Kinesiology taping – kurs podstawowy Koncepcja PNF kurs podstawowy Leczenie skolioz idiopatycznych w świetle współczesnej wiedzy Nowoczesne trendy w fizjoterapii i w sporcie Stabilizacja centralna z elementami oddychania Techniki równoważenia napięć więzadłowych obręczy barkowej Praktyczne podejście do terapii w podwieszeniu w praktyce fizjoterapeutycznej Sport skuteczną formą kompleksowej rehabilitacji osób…

oligofrenopedagog, terapeuta SI

Odbyte szkolenia i kursy Studia magisterskie z pedagogiki specjalnej (specjalizacje: tyflopedagogika i oligofrenopedagogika) Studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii, pracy edukatorskiej oraz tyflopedagogiki z psychologią rewalidacyjną Instruktor muzykoterapii Diagnoza i terapia integracji sensorycznej I i II stopień – PSTIS Warszawa Terapia EEG- Biofeedback I i II stopień „Podstawy diagnozy i terapii dziecka z autyzmem” – Fundacja SYNAPSIS Warszawa. „Diagnoza i Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej” – PSTIS Warszawa „Choreoterapia Psychologiczna” -…

neurologopeda, surdologopeda

Odbyte szkolenia i kursy Studia magisterskie dzienne w zakresie nauczania początkowego, Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki Studia Podyplomowe w zakresie logopedii korekcyjnej Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu o specjalności surdologopedia Studia Podyplomowe neurologopedia – nauczyciel kształcenia zintegrowanego szkolenie Mówimy z fonogestami szkolenie Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy szkolenia MAKATON – poziom I;Od 2004 r. – nauczyciel dyplomowany; Nagrody Dyrektora Szkoły: 1992 r., 1994 r., 1995 r., 1999 r., 2002 r., 2003 r., 2004 r., 2005 r., 2006 r.,…