Karolina Dworniczak

Karolina Dworniczak Odbyte szkolenia i kursy mgr. filologii polskiej i logopedii – UMC-S w Lublinie Kurs Polskiego Języka Migowego zorganizowany przez Naukowe Koło Logopedyczne przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS Kurs pt. „Mówimy z fonogestami” zorganizowany przez Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe uprawniający do stosowania metody fonogestów Szkolenie nt. „Istoty i Rozpowszechniania Choroby Alzheimera i Innych Form Demencji” zorganizowany przez Pracownię Diagnostyki i Terapii Chorób Neurodegeneracyjnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie Szkolenie…

Miłosz Leszczyński

fizjoterapeuta

Miłosz Leszczyński Odbyte szkolenia i kursy Jest fizjoterapeutą z zamiłowania, który stale idzie w kierunku kształcenia się w tej dziedzinie. Fizjoterapia sprawia mu niesamowitą satysfakcję, kiedy widzi efekty swojej pracy a przede wszystkim uśmiech swoich pacjentów. mgr fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach metoda McKenzie kurs A, B, C, D kurs podstawowy koncepcji PNF terapia w wodzie wg. koncepcji PNF metoda osteopatii strukturalnej wg. dr Ackermanna,…

Zuzanna Szulkowska

Zuzanna Szulkowska Odbyte szkolenia i kursy Z dziećmi pracuje od zawsze. Pedagog, terapeuta SI, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, terapeuta Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I i II stopnia, terapeuta terapii Neurotakrylnej według S. Massgutowej, ukończone szkolenie z bilateralnej integracji, kurator społeczny, wychowawca, kierownik wycieczek i obozów wędrownych.

Agnieszka Waszak

Odbyte szkolenia i kursy Już mając kilkanaście lat zaczęłam pracę z dziećmi i młodzieżą jako instruktor drużyny harcerskiej. Od wielu lat staram się organizować czas dla moich podopiecznych i kształcić ich na porządnych ludzi, uzbrajając w umiejętności i pozytywne cechy. Szkolę też kadrę instruktorską dzieląc się moim doświadczeniem w prowadzeniu drużyn i sposobach pracy z podopiecznymi. Wybrałam studia logopedyczne bo kocham pracę z dziećmi, szczególnie takimi, które mają w życiu…

Weronika Sierant-Wieczorek

Weronika Sierant-Wieczorek Odbyte szkolenia i kursy Jestem dyplomowanym psychologiem, ze specjalizacją psychologia kliniczno-sądowa. Posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań dotyczących psychologii transportu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, które umożliwia mi również pracę z dziećmi i młodzieżą. Obecnie w trakcie specjalistycznej czteroletniej szkoły psychoterapii przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach, w ramach praktyk, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie…

fizjoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy OMT Kaltenborn – Evjenth Konzept; (UEX) Badanie i leczenie kończyny dolnej, (OEX) Badanie i leczenie kończyny górnej (OEX) Badanie i leczenie kończyny górnej Masaż tkanek głębokich Kurs podstawowy: Kinesiology Taping Kurs podstawowy: PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation Kurs: Leczenie skolioz idiopatycznych, Metoda FED Warsztaty: Kinesiology Taping w sporcie Warsztaty: Urządzenie FED Instruktor Odnowy Biologicznej Kurs Pro…

Katarzyna Nycz

hipoterapeuta

Odbyte szkolenia i kursy Certyfikat Green Way – centrum szkoleń instruktorskich. Kurs instruktora hipoterapii lekarz – specjalista chirurgii ogólnej kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Odbyte szkolenia i kursy nauczyciel wychowania fizycznego ratownik wodny WOPR instruktor gimnastyki korekcyjnej kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej kurs Halliwicka

pedagog, terapeuta zajęciowy

Odbyte szkolenia i kursy Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem Pomoc ofiarom katastrof i innych zdarzeń traumatycznych Utraty – pomoc w przeżywaniu żalu i żałoby Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej – kurs podstawowy Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki Interwencja kryzysowa jako metoda pracy z rodziną biologiczną oraz z kobietami w ciąży rozważającymi pozostawienie dziecka po urodzeniu „Studium…