null

TURNUSY DLA DZIECI

zapoznaj się z naszą bogatą ofertą

null

ZAREZERWUJ TURNUS
ON-LINE

dla swojego dziecka
lub siebie

null

TURNUSY DLA DOROSŁYCH

zapoznaj się z naszą bogatą ofertą

AKTUALNOŚCI
WASZE OPINIE
w 2019 roku
0
osób
z 25 krajów z 4 kontynentów (Europa, Afryka, Ameryka Północna, Azja)
w tym
0
osoby
na turnusach rehabilitacyjnych
oraz ponad
0
osób
towarzyszących na turnusach

Amid Prestige. Mikołajczyk & Michoń. Spółka Jawna w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego korzysta z dofinansowania na realizację Projektu pt. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY”.

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 191 255,34 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 191 255,34 zł.

Obsługa finansowa realizacji projektu – Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział I, ul. Warszawska 34

Kompleks Świętokrzyska Polana Sp. z o.o. jest beneficjentem subwencji finansowej na mocy decyzji PFR nr 1050000220004849SP z dnia 15.01.2021 r.