Program turnusu dedykowanego obejmuje wielospecjalistyczne, poparte wieloletnim doświadczeniem postępowanie terapeutyczne, między innymi kinezyterapię indywidualną w tym metodą PNF, metodą Vojty i NDT-Bobath, kinezyterapię z użyciem Teratogs i Therasuit oraz z użyciem robota do nauki i korekty chodu (Reoambulator), terapię ręki, integrację sensoryczną, terapię zajęciową, hipoterapię i dogoterapię. W programie usprawniania małego pacjenta uwzględniamy też zajęcia z logopedą. Program turnusu dedykowanego jest programem ramowym, w razie potrzeby modyfikowany po konsultacji z naszym lekarzem i terapeutami.

Turnus dedykowany dzieciom obejmuje:

— konsultacje lekarską
— konsultację fizjoterapeutyczną
— opiekę pielęgniarską
— indywidualny program rehabilitacji obejmujący od pn.-pt. wybrane elementy z:

terapii zajęciowej

Terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych (np. plastycznych, muzycznych, ruchowych itp.) stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością. Jest to więc leczenie za pomocą pracy i zajęcia, w przypadku dzieci także elementów zabawy. Głównym celem aktywności proponowanej osobie przewlekle chorej czy niepełnosprawnej jest leczenie. Terapeuta zajęciowy w wykonywanej przez siebie pracy pamięta przede wszystkim o terapii, tak by zajęcia były w pełni owocne dla rozwoju człowieka.

dogoterapii

Dogoterapia to metoda wspomagająca rehabilitację.

Prowadzimy ją w zespole: dogoterapeuta, oligofrenopedagog oraz odpowiednio wyszkolony pies. Celem naszych działań jest szeroko pojęte usprawnienie, wyrównywanie istniejących deficytów rozwojowych ubrane w pozytywne emocje z dużą dawką uśmiechu i dobrej zabawy.

Planujemy zajęcia tak, by były dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, wykorzystując różnorodne metody pracy i formy terapii wspomagającej. Budujemy świadomości własnego ciała, usprawniamy dużą i małą motorykę oraz system komunikacji. Podczas zajęć opieramy się również na arteterapii, gdzie pies jest tematem przewodnim- pretekstem do działań tak by osiągnięcie celu terapeutycznego było jak najbardziej efektywne. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne i kynoedukacyjne: Program Profilaktyki Pogryzień, podczas którego uczestnicy nabywają umiejętność prawidłowych zachowań względem psa; jak również animację i integrację społeczną. Istotnym nurtem naszej pracy są zajęcia z osobami z lękiem przed psami lub fobią (w tym wypadku niezbędna jest wcześniejsza terapia psychologiczna).

Posiadamy wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie opierające się na kierunkowym wykształceniu niezbędnym do pracy z osobami niepełnosprawnymi i prowadzenia terapii. Nasz zespół to kwintesencja umiejętności i wiedzy umożliwiająca prowadzenie wielopłaszczyznowych zajęć w oparciu o połączenie różnych form terapii wspomagającej i metod pracy z niepełnosprawnymi. Pracujemy zgodnie ze światowymi standardami, zapewnia to optymalne działanie terapeutyczne, a także co niezwykle istotne bardzo mocno wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć.

Aleksandra Bąk i Magdalena Pawlik-Paciorek

integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest procesem, który harmonizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy, nauczyć się nowych dyscyplin sportowych, a będąc w głośnym miejscu skupić się na przykład na pisaniu, a nie zatykaniu uszu, by odciąć się od hałasu.

U dziecka wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym. Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie wraz z chwilą narodzenia, a rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci z zaburzeniami tych procesów mogą mieć na przykład problemy z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, wykonywaniem precyzyjnych ruchów, czy utrzymaniem równowagi.

Integracja sensoryczna (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

terapii cranio-sakralnej

Terapia cranio-sakralna, inaczej: czaszkowo-krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Jest terapią powięzi. Ponieważ układ powięzi zbudowany jest z tkanki łącznej, terapia czaszkowo-krzyżowa mobilizuje do lepszej pracy wszystkie organy w których ta tkanka się znajduje. Terapia poprawia krążenie w naczyniach, ukrwienie narządów i pracę układu nerwowego. Podstawy tej terapii oparte są na anatomii i fizjologii. W tej terapii wykorzystujemy trzy fizjologiczne rytmy naszego organizmu: rytm bicia serca(puls), rytm oddechowy i rytm kranialny (tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego). Jej holistyczne działanie na organizm wykorzystuje zdolności samoregulacji.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest bardzo skuteczna, pomaga przy wielu problemach zdrowotnych.

Wskazania:
– zespoły bólowe: bóle głowy, migreny, bóle pleców, stawów kończyn
– zespoły neurologiczne: mrowienia i cierpnięcia kończyn, rwa kulszowa, udowa, ramienna
– zespoły o charakterze psychicznym: zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia snu, nerwice, ogólne złe samopoczucie bez konkretnych przyczyn, nadmierna ruchliwość dzieci i dorosłych.

psychoterapii

„Problemy będziemy mieli zawsze. Nie problem jest problemem, lecz to, jak ludzie sobie z nim radzą.”

Virginia Satir

Z psychoterapii może skorzystać każda osoba, która czuje taką potrzebę, która poszukuje zmian, a także poczucie ulgi w trudnościach, które ją dotykają. Celem psychoterapii jest poprawa jakości życia, polepszenie naszego funkcjonowania w sferze emocjonalnej oraz społecznej, a w przypadku choroby, wzrost naszego zaangażowania w proces leczenia.

Problem niepełnosprawności dotyka nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także ich najbliższych, którzy również na co dzień muszą z nim obcować.
Metaforycznie można powiedzieć, że żyje on między członkami rodziny, w bardzo dużym stopniu koncentrując ich uwagę na sobie, absorbują czas i wysiłki. Psychoterapia systemowa jest więc jednym z najtrafniejszych rozwiązań z zakresu wsparcia psychologicznego w przypadku osób niepełnosprawnych i ich rodzin, gdyż stara się widzieć osobę i sytuacje problemowe w sieci wzajemnych oddziaływań, w relacjach rodzinnych i społecznych. Proces terapeutyczny jest w niej nakierowany na użytecznych dla wszystkich rozwiązaniach, prowadzi nas w nowe obszary, proponuje alternatywne spojrzenia, które być może okażą się bardziej użyteczne niż dotychczasowe.

Poza samą psychoterapią, podejście systemowe proponuję osobie szukającej pomocy także inne formy wsparcia takie jak poradnictwo, towarzyszenie, kierowanie czy też coaching systemowy.

Nasza oferta:

 • Indywidualna krótkoterminowa terapia systemowa i narracyjna, skoncentrowana na zasobach i rozwiązaniach.
 • Grupowa krótkoterminowa terapia systemowa i narracyjna, skoncentrowana na zasobach i rozwiązaniach.
 • Poradnictwo
 • Rozmowy towarzyszące
 • Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe
 • Coaching rodzicielski

 • kinezyterapii
 • hipoterapii
 • terapii ręki
 • logopedii
 • terapii chodu przy użyciu robota do nauki i terapii chodu (reoambulatora)
  minimum 1x w trakcie trwania turnusu (w zależności od dostępności i wskazań lekarskich)

Zapraszamy na turnusy dofinansowywane przez PFRON w następujących terminach:

Rok 2017:
27.05.2017 – 09.06.2017
01.07.2017 – 14.07.2017
15.07.2017 – 28.07.2017
29.07.2017 – 11.08.2017
12.08.2017 – 25.08.2017
26.08.2017 – 08.09.2017
09.09.2017 – 22.09.2017
30.09.2017 – 13.10.2017

Rok 2018:

05.05.2018 – 18.05.2018
09.06.2018 – 22.06.2018
23.06.2018 – 06.07.2018
07.07.2018 – 20.07.2018
21.07.2018 – 03.08.2018
04.08.2018 – 17.08.2018
18.08.2018 – 31.08.2018
08.09.2018 – 21.09.2018
22.09.2018 – 05.10.2018
06.10.2018 – 19.10.2018

Warunkiem organizacji turnusu w danym terminie jest zebranie minimalnej liczby uczestników: 20 osób.

Ośrodek zastrzega możliwość anulowania turnusu na 30 dni przed terminem rozpoczęcia, w przypadku nie zebrania minimalnej grupy.

Co zrobić, by zarezerwować turnus?

KROK 1

Wypełnić formularz rezerwacyjny i wysłać na adres recepcja@polanika.pl

Po wprowadzeniu do systemu otrzymają Państwo maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji.

KROK 2

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji prosimy uzupełnić i wysłać na adres malgorzata.domagala@polanika.pl

W przypadku turnusów z dofinansowaniem PFRON decyzję o dofinansowaniu z PFRON na adres malgorzata.domagala@polanika.pl

W przypadku dofinansowań z fundacji przesłać promesę z fundacji na adres recepcja@polanika.pl

KROK 3

Wpłacić zaliczkę.

Pozostałą kwotę rozliczają Państwo do ostatniego dnia turnusu.

KROK 4

Witamy wśród turnusowiczów Ośrodka Polanika!

Życzymy miłego pobytu.