Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Polanika” jest Beneficjentem Projektu pn. „Polanika – ośrodek rehabilitacyjny z wykwalifikowaną kadrą”, realizowanego przez Partnerstwo BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta – Borowiecka Sp.J. i P.U.H „RAM” Paulina Baran na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w postaci specjalistycznych szkoleń zawodowych oraz szkoleń językowych, skierowanych do pracowników Oddziału Rehabilitacji.

W ramach Projektu jego uczestnicy otrzymają:

    • specjalistyczne szkolenia zawodowe
    • szkolenia językowe
    • podręczniki
    • materiały piśmiennicze
    • poczęstunek.

Okres realizacji projektu: 01 maja 2014 roku – 31 stycznia 2015 roku.

Biuro Projektu:

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego
A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp. J.

Al. IX Wieków Kielc 8/29, 25-516 Kielce
tel.: 41 345 02 39, fax.: 41 343 93 53

biuro@bco24.eu | www.bco24.eu