Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika organizuje turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających ze środków PFRON (PCPR, MOPR).

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika posiada wpisy:

 • do rejestru ośrodków nr OD/26/0002/17,
 • do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/26/0003/17,

ważne do dnia 12 czerwca 2020 roku.

Warunkiem organizacji turnusu w danym terminie jest zebranie minimum 20 uczestników.

Ośrodek zastrzega możliwość anulowania turnusu na 30 dni przed terminem rozpoczęcia, w przypadku nie zebrania minimalnej grupy.

Zapraszamy na turnusy dofinansowywane przez PFRON w następujących terminach:

Rok 2017:
27.05.2017 – 09.06.2017
01.07.2017 – 14.07.2017
15.07.2017 – 28.07.2017
29.07.2017 – 11.08.2017
12.08.2017 – 25.08.2017
09.09.2017 – 22.09.2017
30.09.2017 – 13.10.2017
14.10.2017 – 27.10.2017
04.11.2017 – 17.11.2017

Rok 2018:

05.05.2018 – 18.05.2018
09.06.2018 – 22.06.2018
23.06.2018 – 06.07.2018
07.07.2018 – 20.07.2018
21.07.2018 – 03.08.2018
04.08.2018 – 17.08.2018
18.08.2018 – 31.08.2018
08.09.2018 – 21.09.2018
22.09.2018 – 05.10.2018
06.10.2018 – 19.10.2018

 • dysfunkcja narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • dysfunkcja narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • upośledzenie umysłowe
 • choroba psychiczna
 • padaczka
 • schorzenie układu krążenia
 • jąkanie się
 • kobiety po mastektomii
 • alergia
 • autyzm
 • celiakia
 • choroby narządów wydzielania wewnętrznego
 • choroby neurologiczne
 • choroby przemiany materii
 • choroby układu krwiotwórczego
 • choroby układu moczowo-płciowego
 • choroby układu pokarmowego
 • choroby wymagające leczenia dietami eliminacyjnymi
 • cukrzyca
 • fenyloketonuria
 • hemofilia
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • mukopolisacharydoza
 • mukowiscydoza
 • niedoczynność tarczycy
 • otyłość
 • przewlekłe zapalenie trzustki
 • przewlekłe choroby wątroby
 • rozszczep warg i podniebienia
 • wady genetyczne
 • wady postawy
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia głosu i mowy
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia psycho-organiczne
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • zespół Downa
 • zespół Marfana
 • zespół Willipradera
 • schorzenia dermatologiczne
 • schorzenia zwyrodnieniowe
 • schorzenia endokrynologiczne
 • schorzenia kręgosłupa
 • schorzenia laryngologiczne
 • schorzenia metaboliczne
 • schorzenia onkologiczne
 • schorzenia reumatyczne
 • schorzenia skóry
 • schorzenia układu immunologicznego
 • schorzenia układu oddechowego
 • schorzenia złego wchłaniania
 • skolioza
 • stwardnienie rozsiane
 • osoby po laryngektomii
 • całościowe zaburzenia rozwojowe

Turnusy rehabilitacyjne refundowane przez PFRON trwają 14 dni, odbywają się w grupie liczącej minimum 20 osób, w wyznaczonych przez ośrodek terminach.

Osoba przyjeżdżająca do ORW Polanika ma do wyboru turnus rehabilitacyjny z 2 lub 5 zabiegami w ciągu dnia. Zabiegi odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • zakwaterowanie w pokojach w domach nad stawem lub w budynku głównym
 • całodzienne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje serwowane w naszej restauracji w formie szwedzkiego stołu
 • konsultację lekarską
 • opiekę pielęgniarską
 • zabiegi rehabilitacyjne według wskazań lekarza
 • możliwość korzystania z plenerowej siłowni, placu zabaw dla dzieci, kijków nordic walking, bilardu, piłkarzyków, stołu do tenisa stołowego, gier planowych, biblioteczki, wędkowania w stawie
 • Wi-Fi
 • parking
 • zajęcia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne:
  – wycieczki piesze
  – wycieczki autokarowe turystyczno-krajoznawcze
  – spotkania przy ognisku
  – wieczorki taneczne
  – zajęcia z wykorzystaniem elementów muzyki
  – gry i zabawy ruchowe
  – projekcje filmów
  – konkursy wiedzy i muzyczne
  – spotkania integracyjne
  – prelekcje i pokazy z zakresu promocji zdrowia
  – zajęcia usprawniające pracę półkul mózgowych
  – spotkania z artystami ludowymi – pokazywanie technik rękodzieła
 • Za dodatkową opłatą mają Państwo możliwość nauki jazdy konnej oraz wypożyczenia rowerów.

Po uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, osoba z niepełnosprawnością wybiera dogodny dla niej termin przyjazdu i może dokonać rezerwacji w ORW Polanika.

Sprawami organizacyjnymi dotyczącymi turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON zajmuje się
Manager ds. turnusów Małgorzata Domagała
telefon: (+48) 41 201 61 44
telefon: (+48) 794 900 154
e-mail: malgorzata.domagala@polanika.pl
ew. prosimy o kontakt z recepcją
telefon: (+48) 41 260 50 60
e-mail: recepcja@polanika.pl

Przed przyjazdem należy koniecznie przysłać do naszego ośrodka:

 • kserokopię dokumentacji potwierdzającej otrzymanie dofinansowania ze środków PFRON,
 • oryginał wypełnionej przez lekarza (pierwszego kontaktu) informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Adres do wysyłki dokumentów:
Małgorzata Domagała
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika
Chrusty, ul. Laskowa 95
26-050 Zagnańsk

Dokumenty, które należy przedstawić pierwszego dnia pobytu:

 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach oraz przyjmowanych lekach,
 • historię choroby świadczącej o przebiegu schorzenia (między innymi zdjęcia RTG, karty informacyjne leczenia szpitalnego).

Osoba przyjeżdżająca na turnus rehabilitacyjny do ORW Polanika jest zobowiązana do wpłaty zadatku zgodnie z obowiązującym w Ośrodku regulaminem. Po przyjeździe do ośrodka dopłaca kwotę będącą różnicą między ceną turnusu a przyznaną kwotą dofinansowania ze środków PFRON, z uwzględnieniem zadatku.

Konto bankowe do wpłaty zadatków MOPR lub MOPS:
Bank Spółdzielczy w Kielcach
numer rachunku bankowego: 86 84930004 0010 0079 0855 0013
W tytule przelewu proszę wpisać „zadatek na turnus PFRON”.

Co zrobić, by zarezerwować turnus?

KROK 1

Wypełnić formularz rezerwacyjny i wysłać na adres recepcja@polanika.pl

Po wprowadzeniu do systemu otrzymają Państwo maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji.

KROK 2

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji prosimy uzupełnić i wysłać na adres malgorzata.domagala@polanika.pl

W przypadku turnusów z dofinansowaniem PFRON decyzję o dofinansowaniu z PFRON na adres malgorzata.domagala@polanika.pl.

W przypadku dofinansowań z fundacji przesłać promesę z fundacji na adres recepcja@polanika.pl.

KROK 3

Wpłacić zaliczkę.

Pozostałą kwotę rozliczają Państwo do ostatniego dnia turnusu.

KROK 4

Witamy wśród turnusowiczów Ośrodka Polanika!

Życzymy miłego pobytu.