Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika od kwietnia 2018 prowadzi ambulatoryjną rehabilitację leczniczą refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W celu skorzystania z rehabilitacji leczniczej refundowanej przez NFZ należy posiadać skierowanie wystawione przez lekarza.

Lekarz kierujący pacjenta na rehabilitację musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjent zgłaszający się do rejestracji powinien posiadać:

 1. aktualne skierowanie
  (ważne 30 dni od daty wystawienia), które musi zawierać:

  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ
  • kody resortowe
  • imię, nazwisko, pesel i adres zameldowania / zamieszkania
  • rozpoznanie w języku polskim
  • kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10
  • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania
 2. dowód osobisty

Zapisy na rehabilitację leczniczą odbywają się osobiście lub dla osób mających trudności z dojazdem – listem poleconym (z załączonym numerem telefonu) na adres:

ul. Laskowa 95 Chrusty,
25-060 Zagnańsk
z dopiskiem „Dział rehabilitacji”

 

 

Informacje o NFZ / osobista rejestracja skierowań:

 • środa: 9.00-13.00
 • piątek: 11:00-15.00

tel. 41 201 61 52

UWAGA!
Na zabiegi refundowane z NFZ nie ma zapisów telefonicznych.

Wykaz zabiegów realizowanych w Ośrodku Polanika

 • indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)
 • ćwiczenia wspomagane
 • pionizacja
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka czynności lokomocji
 • wyciągi
 • inne formy usprawniania (kinezyterapia)
 • ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające
 • masaż suchy – częściowy
 • masaż limfatyczny ręczny – leczniczy
 • masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy
 • masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące, maty masujące, itp.)
 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • kąpiel czterokomorowa
 • kąpiel elektryczna – wodna całkowita
 • elektrostymulacja
 • tonoliza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza
 • diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym – miejscowe
 • laseroterapia – skaner
 • laseroterapia punktowa
 • kąpiel wirowa kończyn
 • krioterapia – miejscowa (pary azotu)

Godziny pracy Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Polanika w ramach umowy z NFZ:

 • poniedziałek-piątek: 8.00-18.00

Dla pacjentów spoza naszego regionu, którzy chcieliby przyjechać na leczenie, oferujemy atrakcyjne warunki pobytu podczas rehabilitacji dziennej.

Mogą Państwo wybrać zakwaterowanie w pokoju w domkach nad stawem lub w budynku głównym. Cena pobytu obejmuje noclegi oraz całodniowe wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje serwowane w naszej restauracji.