Na terenie Ośrodka Polanika znajduje się stajnia, która zaprasza na:

 • hipoterapię,
 • naukę jazdy konnej,
 • oprowadzanki na kucach,
 • wyjazdy konne w malownicze tereny otaczające ośrodek,
 • organizację urodzin, pikników, warsztatów i spotkań przyrodniczo-edukacyjnych.

Godziny pracy stajni

poniedziałek-piątek – 9:00-18:00
sobota – 9:00-14:00
niedziela – NIECZYNNE

Korzystanie ze stajni daje możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, wsparcia rehabilitacji oraz doskonalenia swoich umiejętności jeździeckich. Wszystkie zajęcia i terapie odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów i hipoterapeutów.

Hipoterapia

Hipoterapia jest formą terapii psychoruchowej. Należy do form rehabilitacji wieloprofilowej, łączącej działanie ruchowe, psychiczne, sensoryczne oraz społeczne. Terapię z udziałem koni stosuje się zarówno u dzieci, młodzieży, jak i u dorosłych. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

Jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapii. Konie, ich ciepło i ruch dają zupełnie nowe możliwości, niespotykane w innych metodach terapeutycznych. Hipoterapia to nie tylko jazda, lecz również zajęcia prowadzone przy koniu z poziomu ziemi (terapeutyczne czyszczenie koni, terapeutyczne karmienie koni).

Korzyści płynące z hipoterapii:
 • wzmocnienie mięśni grzbietu i brzucha pacjenta,
 • poprawa kontroli głowy i tułowia,
 • poprawa sylwetki,
 • pomoc w eliminowaniu patologicznych odruchów przetrwałych,
 • kształtowanie reakcji równoważnych oraz trening zmysłu równowagi,
 • normalizacja napięcia mięśni spastycznych,
 • poznanie chodu ludzkiego dzięki rytmicznemu stawianiu nóg przez konia,
 • trening orientacji przestrzennej,
 • zmniejszenie spastyczności mięśni i uregulowanie napięcia mięśniowego,
 • przywrócenie zaburzonej symetrii mięśni tułowia,
 • zapobieganie przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach,
 • pobudzenie zmysłów,
 • usprawnienie pracy narządów wewnętrznych,
 • relaks i uspokojenie.
Wskazania dla dzieci:
 • mózgowe porażenie dziecięce (samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta),
 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • minimalne uszkodzenia mózgu,
 • choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty),
 • dzieci niedowidzące i niewidome,
 • choroby i zaburzenia psychiczne,
 • wady postawy,
 • skoliozy do 20 stopni wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych,
 • stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn,
 • zespoły genetyczne, np. Zespół Downa (z zaznaczeniem na stabilność kręgu szczytowego kręgosłupa),
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia
 • opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii
Wskazania dla dorosłych:
 • stwardnienie rozsiane,
 • stany po udarze,
 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym,
 • choroby i zaburzenia psychiczne,
 • uzależnienia,
 • patologie społeczne.
Przeciwwskazania bezwzględne:
 • niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Downa,
 • brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej,
 • uczulenie na sierść, pot i zapach konia,
 • odklejanie siatkówki,
 • wzmożone ciśnienie śródgałkowe,
 • wodogłowie bez wszczepionej zastawki,
 • zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych,
 • skoliozy powyżej 20 stopni wg Coba oraz progresujące skoliozy,
 • choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta,
 • pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych oraz w stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, w chorobach mięśni,
 • ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych,
 • podwyższona temperatura,
 • ostre choroby infekcyjne.
Przeciwwskazania względne:
 • padaczka,
 • upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim,
 • zaburzenia mineralizacji kości,
 • utrwalone deformacje i zniekształcenia,
 • przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego,
 • dyskopatia,
 • hemofilia oraz inne skazy krwotoczne,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odcinku lędźwiowym.
Nasi specjaliści
Barbara Miernik

pomoc hipoterapeuty, instruktor jazdy konnej

Wioleta Kowalik

pomoc hipoterapeuty

Mariusz Trzuskawski

fizjoterapeuta

Karolina Moćko

oligofrenopedagog, hipoterapeuta, dogoterapeuta, terapeuta