Większość zabiegów wykonywanych prywatnie w Ośrodku Polanika wymaga skierowania od lekarza rodzinnego.

ZABIEGCENA W ZŁ
Bieżnia Alter G – 15 min.30
Bieżnia Alter G – 30 min.50
Bieżnia treningowa10
Coaching rodzicielski – 45 min.30
Ćwiczenia bierne50
Ćwiczenia czynne w odciążeniu15
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem20
Ćwiczenia czynne wolne20
Ćwiczenia czynne z oporem20
Ćwiczenia czynno-bierne50
Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające10
Ćwiczenia izometryczne20
Ćwiczenia korygujące wad postawy50
Ćwiczenia oddechowe20
Ćwiczenia redresyjne50
Ćwiczenia rehabilitacyjne grupowe w wodzie20
Ćwiczenia rehabilitacyjne indywidualne w wodzie50
Ćwiczenia równoważne + koordynacyjne25
Ćwiczenia samowspomagane10
Diagnoza SI (integracji sensorycznej)300
Dietetyk50
DKF (diatermia krótkofalowa)7
Dogoterapia grupowa30
Dogoterapia indywidualna50
Elektrostymulacja7
Fala uderzeniowa (SWT)50
Fala uderzeniowa + Krioterapia55
Fisiotek20
Fonoforeza7
Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych5
Fotel masujący relaksacyjny5
Galwanizacja7
Hipoterapia50
Hydroterapia rodzinna20
Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych70
Jonoforeza7
Karnet hipoterapia – 10 jazd350
Kinesiology Taping25
Kinesiology Taping – własne taśmy15
Konsultacja fizjoterapeutyczna60
Konsultacja lekarska100
Konsultacja psychoterapeutyczna – 30 min.60
Konsultacja specjalisty rehabilitacji ruchowej100
Krioterapia miejscowa15
Krzyżak5
Lampa bioptron5
Lampa Sollux (IR)5
Laser punktowy10
Laser skaner7
Laser wysokoenergetyczny15
Łóżko wodne10
Magnetronik7
Masaż klasyczny – 15 min.30
Masaż klasyczny – 30 min.60
Masaż klasyczny – 60 min.120
Masaż limfatyczny mechaniczny15
Masaż limfatyczny ręczny60
Masaż wibracyjny AQUAVIBRON10
Masaż wirowy kończyn dolnych15
Masaż wirowy kończyn górnych10
Metoda Cyriaxa – 30 min.50
Metoda Kaltenborna-Evjenta – 30 min.50
Metoda McKenzie – 30 min.40
Metoda Neurac – 30 min.50
Metoda PNF – 30 min.40
Mobilizacje i manipulacje50
Nauka czynności lokomocji25
Nauka jazdy konnej40
Pionizacja25
Platforma balansowa25
Prądy diadynamiczne (DD)7
Prądy interferencyjne (IF)7
Prądy KOTSA7
Prądy TENS7
Prądy TRABERT'a7
ReoAmbulator – 30 min.70
ReoAmbulator – 60 min.130
Rotor elektryczny10
Rotor mechaniczny5
Rower treningowy stacjonarny5
SALUS TALENT30
Sensoplastyka indywidualna60
Sensoplastyka zbiorowa30
SPACECURL 3D – 15 min.25
SPACECURL 3D – 30 min.50
Suszka5
Tablica manualna5
Terapia IBITA Bobath50
Terapia kraniosacralna50
Terapia manualna50
Terapia manualna N.A.P50
Terapia mięśniowo-powięziowa50
Terapia NDT Bobath50
Terapia ręki (Hand Tutor)30
Terapia ręki (Pablo)20
Terapia SI (integracja sensoryczna) – 30 min.50
Terapia tkanek miękkich Ciechomskiego50
Terapia VOJTY 15 minut25
Terapia Weroniki Sherborne grupowa30
Terapia z edukacją50
Terapia zajęciowa (reh.) – indywidualna 30 min.50
Terapia zajęciowa (reh.) – grupowa30
Terapuls7
Therasuit – 120 min.250
Theratogs50
Tonoliza7
Trening umiejętności samoobsługowych50
Trening umiejętności społecznych30
Ultradźwięki7
Wyciągi15
Zajęcia logopedyczne50
Zajęcia muzyczno-ruchowe grupowe30
Zajęcia neurologopedyczne60
Zajęcia psychopedagogiczne z muzyką50
Zajęcia psychoterapeutyczne grupowe dorośli30
Zajęcia psychoterapeutyczne grupowe dzieci30
Zajęcia psychoterapeutyczne indywidualne dorośli80
Zajęcia psychoterapeutyczne indywidualne dzieci60
Zajęcia rekreacyjno-usprawniające (grupowe)20
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata grupowe25
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata indywidualne40
Zajęcia z pedagogiem – 30 min.50
Zooterapia20

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Kontakt

+ 48 41 201 61 54

Kontakt

+ 48 794 900 716