Większość zabiegów wykonywanych prywatnie w Ośrodku Polanika wymaga skierowania od lekarza rodzinnego.

ZABIEGCENA W ZŁ
Bieżnia Alter G – 15 min.30
Bieżnia Alter G – 30 min.50
Coaching rodzicielski (grupowe) – 45 min30
Bieżnia treningowa10
Ćwiczenia bierne50
Ćwiczenia czynne w odciążeniu15
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem20
Ćwiczenia czynne wolne20
Ćwiczenia czynne z oporem20
Ćwiczenia czynno-bierne50
Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające10
Ćwiczenia indywidualne w wodzie50
Ćwiczenia izometryczne20
Ćwiczenia korygujące wad postawy50
Ćwiczenia oddechowe20
Ćwiczenia redresyjne50
Ćwiczenia rehabilitacyjne grupowe w wodzie20
Ćwiczenia rehabilitacyjne indywidualne w wodzie50
Ćwiczenia równoważne + koordynacyjne25
Ćwiczenia samowspomagane10
Diagnoza SI (integracji sensorycznej)300
Dietetyk50
DKF (diatermia krótkofalowa)7
Dogoterapia gr.30
Dogoterapia ind.40
Elektrostymulacja7
Fala uderzeniowa (SWT)50
Fala uderzeniowa + Krioterapia40
Fisiotek20
Fonoforeza7
Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych5
Fotel masujący relaksacyjny5
Galwanizacja7
Hipoterapia40
Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych70
Jonoforeza7
Karnet hipoterapia – 10 jazd350
Karnet SI – 5 zab.250
Kinesiology Taping25
Kinesiology Taping – własne taśmy15
Konsultacja fizjoterapeutyczna60
Konsultacja lekarska100
Konsultacja psychoterapeutyczna –
30 min.
60
Konsultacja specjalisty rehabilitacji ruchowej100
Krioterapia miejscowa15
Krzyżak5
Lampa bioptron5
Lampa Sollux (IR)5
Laser punktowy10
Laser skaner7
Laser wysokoenergetyczny15
Łóżko wodne10
Magnetronik7
Masaż klasyczny – 15 min.30
Masaż klasyczny – 30 min.60
Masaż klasyczny – 60 min.120
Masaż limfatyczny mechaniczny15
Masaż limfatyczny ręczny60
Masaż ręczny relaksacyjny – 15 min.30
Masaż ręczny relaksacyjny – 30 min.60
Masaż ręczny relaksacyjny – 45 min.90
Masaż ręczny relaksacyjny – 60 min.120
Masaż wibracyjny AQUAVIBRON10
Masaż wirowy kończyn dolnych15
Masaż wirowy kończyn górnych10
Metoda Cyriaxa – 45 min.80
Metoda Cyriaxa – 30 min.50
Metoda Kaltenborna-Evjenta – 30 min.50
Metoda Kaltenborna-Evjenta – 45 min.80
Metoda McKenzie – 30 min.30
Metoda McKenzie – 45 min.60
Metoda Neurac – 30 min.50
Metoda Neurac – 45 min.70
Metoda PNF – 30 min.40
Metoda PNF – 45 min.60
Mobilizacje i manipulacje50
Nauka czynności lokomocji25
Nauka jazdy konnej40
Pionizacja25
Platforma balansowa25
Prądy diadynamiczne (DD)7
Prądy interferencyjne (IF)7
Prądy KOTSA7
Prądy TENS7
Prądy TRABERT'a7
ReoAmbulator – 30 min.70
ReoAmbulator – 60 min.130
Rotor elektryczny10
Rotor mechaniczny5
Rower treningowy stacjonarny5
SALUS TALENT30
Sensoplastyka indywidualna60
Sensoplastyka zbiorowa30
SPACECURL 3D – 15 min.25
SPACECURL 3D – 30 min.45
Suszka5
Tablica manualna5
Terapia IBITA Bobath50
Terapia kraniosacralna50
Terapia manualna50
Terapia manualna N.A.P50
Terapia mięśniowo-powięziowa50
Terapia NDT Bobath50
Terapia ręki (Hand Tutor)20
Terapia ręki (Pablo)20
Terapia SI (integracja sensoryczna) – 30 min.40
Terapia SI (integracja sensoryczna) – 45 min.60
Terapia tkanek miękkich Ciechomskiego50
Terapia VOJTY50
Terapia Weroniki Sherborne grupowa30
Terapia Weroniki Sherborne indywidualna50
Terapia zajęciowa (reh.) – indywidualna 30 min.40
Terapia zajęciowa (reh.) – indywidualna 45 min.60
Terapia zajęciowa (reh.) – grupowa30
Terapuls7
Therasuit100
Theratogs50
Tonoliza7
Ultradźwięki7
Wyciągi15
Zajęcia logopedyczne60
Zajęcia muzyczno-ruchowe grupowe30
Zajęcia neurologopedyczne65
Zajęcia psychoterapeutyczne grupowe dorośli30
Zajęcia psychoterapeutyczne grupowe dzieci30
Zajęcia psychoterapeutyczne indywidualne dorośli80
Zajęcia psychoterapeutyczne indywidualne dzieci60
Zajęcia rekreacyjno-usprawniające (grupowe) – 45 min20
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata grupowe25
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata indywidualne40
Zajęcia z oligofrenopedagogiem – 30 min.40
Zajęcia z oligofrenopedagogiem – 45 min.60

Cennik obowiązuje od 13 czerwca 2017 r.

Kontakt

+ 48 41 201 61 54

Kontakt

+ 48 794 900 716