Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika położony jest w Górach Świętokrzyskich.
Nasz region oferuje wiele ciekawych miejsc do zwiedzania oraz wspaniałe szlaki turystyczne dla miłośników górskich wędrówek.

W najbliższej okolicy naszego ośrodka Rehabilitacyjnego Polanika znajduje się legendarny „Dąb Bartek”. Według różnych źródeł jego wiek szacowany jest na 600 do 1200 lat. Drzewo ma 30 metrów wysokości, obwód pnia 985 cm, rozpiętość korony 20 na 40 m., pierśnica (średnica drzewa) 314 cm. Pod „Bartkiem” gościli królowie: Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki i Jan III Sobieski. Obok „Bartka” znajduje się aleja złożona z kilkudziesięciu wiekowych drzew.

Tuż obok znajdują się ruiny Huty Samsonów, pozostałości XIX wiecznej huty „Józef” należącej do Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Miłośnicy prehistorii mogą podążyć tropem Tetrapoda, którego najstarsze ślady odkryto w kamieniołomie Zachełmie w Gminie Zagnańsk.

Ponadto szczególnej Państwa uwadze polecamy:

Kielce – serce regionu

Kielce są stolicą województwa świętokrzyskiego. Ponad 200-tysięczne miasto położone nad rzeką Silnicą, w Górach Świętokrzyskich, będących częścią Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Miasto jest nie tylko dynamicznym  ośrodkiem ekonomicznym, kulturalnym i edukacyjnym regionu, ale również atrakcyjną propozycją dla spragnionych wypoczynku i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

W Kielcach znaleźć można liczne ścieżki rowerowe, wyciągi narciarskie, ośrodki jazdy konnej, malownicze szlaki turystyczne oraz rozbudowaną bazę sportową. Kielce to również ważny ośrodek kulturalny wzmacniany przez muzea, teatry, kina i ośrodki takie jak Kieleckie Centrum Kultury. Jest tu także wiele ciekawych zabytków sakralnych, dawnych majątków ziemskich i kamienic.

Będąc w Kielcach warto jest odwiedzić:

 • Pałac biskupów krakowskich
 • Bazylika katedralna
 • Rezerwat Kadzielnia
 • Rezerwat Karczówka
 • Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego
 • Rezerwat Biesak-Białogon
 • Rezerwat Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego
 • Dom Laszczyków
 • Pałacyk Zielińskiego
 • Ulica Sienkiewicza
 • Rynek
 • Kościół św. Wojciecha

Święty Krzyż

Święty Krzyż znany jest w Polsce i poza jej granicami z klasztoru Benedyktynów oraz przechowywanych w nim Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Klasztor, będący obecnie pod opieką misjonarzy oblatów, szczyci się bogatą 1000-letnią historią. Przybywający tu turyści i pielgrzymi mogą zwiedzić klasycystyczny kościół z XVIII w. oraz kaplicę Oleśnickich, w której znajdują się szczątki Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Święty Krzyż (Górę Łysiec) przed wiekami szczególnie upodobały sobie czarownice. Podczas organizowanych sabatów odprawiane były tajemne obrzędy, którym towarzyszyły piekielna zabawa i tańce. O istnieniu tutaj miejsca kultu pogańskiego świadczą pozostałości kamiennego wału kultowego z ok. VIII w. otaczającego szczyt góry.

Podczas zwiedzania nie można pominąć Muzeum Misyjnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz wystawy Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Jaskinia Raj

Jaskinia „Raj” to jedna z najpiękniejszych jaskiń Polski. Całkowita długość jaskini to 240 metrów, z czego do zwiedzania jest udostępnione 180 metrów korytarzy.

Zwiedzający, krocząc podziemną trasą turystyczną, przechodzą kolejno przez następujące pomieszczenia: Komorę Wstępną, Komorę Złomisk, Salę Kolumnową, Salę Stalaktytową i Salę Wysoką. Każda z nich przyozdobiona jest setkami stalagmitów, stalaktytów, stalagnatów i pizoidów o różnorodnych kształtach i formach.

Chęciny

Chęciny znane są przede wszystkim jako historyczne miasteczko z ruinami zabytkowego zamku. Nad malowniczą panoramą miasta góruje gotycki zamek wybudowany na wyniosłej górze, zwanej Zamkową.

Jak mówią legendy spotkać tu można ducha dawnej mieszkanki zamku – królowej Bony albo trafić na jeden z licznie organizowanych turniejów rycerskich.

Karczówka

Karczówka to malownicze wzgórze położone w zachodniej części Kielc.

Na szczycie wzgórza znajduje się piękny klasztor Bernardynów z XVII w. Wewnątrz świątyni na szczególną uwagę zasługuje kaplica św. Barbary, z rzeźbą patronki górników w ołtarzu, wykonaną z rudy ołowiu, wydobytej nieopodal Karczówki. Porośnięte sosnowym lasem wzniesienie, będące jednocześnie rezerwatem krajobrazowym, stanowi również doskonały punkt widokowy. Podziwiać z niego można panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie dalsze pasma Gór Świętokrzyskich.

Zamek Krzyżtopór

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest jednym z najwspanialszych zabytków województwa świętokrzyskiego. Budowany był przez 23 lata na polecenie wojewody sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego przez Wawrzyńca Senesa. Ów zespół pałacowy, wbudowany w fortecę, wzniesiony został na wzór kalendarza. Posiadał tyle okien ile dni w roku, tyle komnat ile tygodni, tyle wielkich sal ile miesięcy oraz baszt ile pór roku. Na bramie wjazdowej umieszczono wizerunki krzyża i topora, które sprawiły, że powszechnie obiekt znany jest jako „Krzyżtopór”. Obecnie zachwycające swym pięknem i wielkością ruiny Krzyżtoporu ożywają podczas licznie organizowanych świętokrzyskich turniejów i pokazów walk rycerskich.

Zespół pałacowy w Kurozwękach

W ciągu kilku ostatnich lat zespół pałacowy w Kurozwękach wyrósł na jedną z najciekawszych atrakcji regionu. Kurozwęki to połączenie starego polskiego dworu z amerykańskimi akcentami. To tutaj znajduje się jedyna w Polsce hodowla bizonów amerykańskich a latem jeden z największych w Europie labiryntów z kukurydzy. Ponadto każdy zwiedzający pałac może obejrzeć eksponaty archeologiczne i rekonstrukcje broni rycerskiej a także zgłębić historię obiektu. Na najmłodszych czeka tu Mini Zoo ze strusiami, lamami i rodziną wietnamskich świnek.

Oblęgorek

Majątek ofiarowany Sienkiewiczowi przez społeczeństwo polskie w 1900 r., z okazji jubileuszu 25–lecia pracy literackiej, został w 1956 r. przekazany przez jego dzieci na rzecz utworzenia muzeum. Położony na skarpie pałacyk, wybudowany został w latach 1900-1902. Pisarz traktował go jako letnią rezydencję. Stoi on, jak niegdyś, w starym parku, urządzonym przez znanego warszawskiego ogrodnika – Franciszka Szaniora – twórcę Ogrodu Saskiego. Wiedzie do niego piękna, 4-rzędowa aleja lipowa. Na parterze odtworzono mieszkanie Sienkiewicza – gabinet, salon, jadalnię, palarnię i sypialnię – gdzie zobaczymy galerię portretów rodzinnych, kolekcję broni bliskowschodniej i afrykańskiej, dary jubileuszowe, a także trofea myśliwskie podkreślające łowcze pasje autora „W pustyni i w puszczy”.

Czytaj więcej >>

Tokarnia

Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Na terenie o powierzchni 65 ha zgromadzono 38 obiektów, które obrazują układ przestrzenny wsi: kształt zagród, ogrodzenia, małą architekturę. W niemal każdej chałupie możemy podglądać, jak wyglądał kiedyś warsztat pracy tradycyjnego rzemieślnika, na przykład: stolarza, gonciarza czy plecionkarza. Pejzaż wiejski, zbliżony do tego z XVIII i XIX wieku uzupełniony jest obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak wiatraki i kuźnia, budynkami użyteczności publicznej (np.: szkoła, sklep), zabudowaniami dworsko-folwarcznymi, a także obiektami sakralnymi.

Czytaj więcej >>

Centrum Nauki Leonardo Da Vinci

Centrum Nauki Leonardo da Vinci jest zbliżony co do wielkości do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Obiekt popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę. Lokalizacja Centrum daje nieograniczone możliwości. Tematem wystawy jest zdrowy organizm ludzki – dobrze funkcjonujące ludzkie ciało, które pozwala zachować sprawność fizyczną i umysłową. Wystawa ma uświadomić zwiedzającym, jak złożony i wymagający jest organizm ludzki. Przedstawia pięć czynności życiowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Jednocześnie wskazuje czynniki, które najczęściej ją zakłócają i powodują osłabienie ciała. Na wystawę składa się wiele stanowisk multimedialnych i mechatronicznych.

Czytaj więcej >>

Nasi klienci mogą także aktywnie spędzać czas, otoczenie zachęca do spacerów i uprawiania sportu, oferujemy:

 • Rowery
 • Wędkowanie
 • Wycieczki piesze i rowerowe
 • Nordic walking
 • Nauka jazdy konnej
 • Fitness z instruktorem
 • gabinet kosmetyczny Naturalna
 • zbiorniki wodne: Umer i Kaniów